A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Sterk in Kinderwerk

Evaluatie Dagarrangementen

Evaluatie Dagarrangementen: waardevolle spil in de pedagogische basis

Met het programma Dagarrangementen bieden we verschillende activiteiten aan ter ondersteuning van een positieve en gezonde ontwikkeling van kinderen in kwetsbare situaties. Flevi’s kenniswerkplaats Jeugd, onderdeel van Windesheim heeft de Dagarrangementen geëvalueerd. De uitkomsten laten zien dat ouders zeer tevreden zijn. Het programma heeft een waardevolle spilfunctie in de pedagogische basis. Belangrijke punten zijn een goede samenwerkingsrelatie met ouders, betrokkenheid van professionals, inclusief en normaliserend handelen en het bieden van laagdrempelige ondersteuning. Als verbeterpunt kwam naar voren dat het verschil in handelen tussen professionals verkleind kan worden door bijvoorbeeld het verder operationaliseren en beschrijven van de methodiek en het creëren van een leeromgeving voor professionals ten behoeve van uitwisseling van kennis en expertise. In 2024 gaan we met de kenniswerkplaats aan de slag met de doorontwikkeling van de Dagarrangementen en het verzamelen en bundelen van waardevolle kennis.

 

Erna Driessen, manager Jeugd: “Dit rapport is voor ons een bevestiging dat we op het juiste spoor zitten, dat we goed aansluiten bij de (pedagogische) vraag vanuit de gezinnen binnen de samenleving, in de wijken en stadsdelen van Almere. Het rapport geeft duidelijk weer dat de Dagarrangementen een veilige plek zijn voor kind en ouder en dus een goede basis bieden, waar de kinderwerkers hun preventieve en signalerende/adviserende rol kunnen innemen. Die is o zo belangrijk in de samenwerking met de ouders en de kinderen. De kinderwerkers bieden de ouders een steuntje in de rug zodat ze weer vooruit kunnen. De veilige plek, de betrokkenheid en de deskundigheid van de kinderwerkers bieden de kinderen houvast en dat draagt bij aan het bereiken van hun persoonlijke doelen. Daarnaast laat het rapport zien dat de Dagarrangementen ondersteunend zijn aan de jeugdhulpverlening.”

 

Klik hier om meer te lezen over de Dagarrangementen. Klik hier voor het rapport.Copyright De Schoor 2024