A A A
Je bent hier > Hulp > Ik heb een hulpvraag / Sociaal Raadslieden

Belangrijke update i.v.m. het coronavirus

In verband met de coronacrisis zijn de spreekuren van de sociaal raadslieden in gezondheidscentra De Driehoek, De Compagnie en de Haak, met ingang van 6 april 2020 komen te vervallen en daarmee ook de telefonische spreekuren van de sociaal raadslieden.

 

Wij staan je graag telefonisch te woord. Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 06-13496926 op

 

Maandag 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
Dinsdag 13.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 11.30 uur
Donderdag 08.30 - 11.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

 

De sociaal raadslieden van De Schoor geven inwoners van Almere gratis informatie en advies op sociaal-juridisch gebied. Zij beschikken over een brede kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Vaak zal de informatie of het advies voldoende zijn om weer verder te kunnen. Soms is er iets meer nodig, zoals een brief of een bezwaarschrift. Dat kunnen de sociaal raadslieden alleen doen voor inwoners van Almere met de laagste inkomens.

 

Voor wie?
De sociaal raadslieden werken alleen voor Almeerders met een inkomen tot € 300 boven de bijstandsnorm. Per 1 januari 2020 is de netto bijstandsnorm voor een gezin € 1.503,31 en voor een alleenstaande of alleenstaande ouder ongeveer € 1.052,32 per maand (inclusief vakantiegeld).

 

Spreekuren sociaal raadslieden
Klik hier voor het overzicht spreekuren van de sociaal raadslieden.

 

Met welke vragen kunnen de sociaal raadslieden je helpen?
Met alle vragen op het gebied van sociale regelingen en instanties kun je terecht bij de sociaal raadslieden. De sociaal raadslieden kunnen brieven of bezwaarschriften voor jou opstellen. Zo nodig verwijzen ze je door naar een andere instantie.

 

Hieronder een overzicht van een aantal instanties waar de sociaal raadslieden je over kunnen informeren. Indien dat nodig is kunnen de sociaal raadslieden voor jou een bezwaarschrift, een klacht of een gewone brief aan deze instantie schrijven. Het kan zijn dat je een brief hebt ontvangen van een instantie die hier niet staat genoemd. Laat dat geen reden zijn om geen contact met de sociaal raadslieden op te nemen!

 

 • Belastingdienst
 • Belastingdienst Toeslagen
 • CAK (Centraal Administratie Kantoor)
 • CWI (Centrum voor Werk en Inkomen)
 • Deurwaarder
 • Gemeente Almere
 • Gemeentelijke Ombudsman
 • Dienst Werk en Inkomen
 • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, vroeger IB-groep)
 • Energiemaatschappij
 • Huurcommissie
 • Incassobureau
 • Kinderopvanginstellingen (bijv. i.v.m. kinderopvangtoeslag)
 • LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)
 • Nationale Ombudsman
 • OBIN (Organisatie voor Bewindvoering en Insolventie Nederland)
 • PLANgroep
 • Rechtbank
 • Servicepunt Z
 • Sociale Zaken
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • Telefoonmaatschappij
 • Tricijn Belastingen
 • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Werkgever
 • Woningcorporatie
 • Zorgkantoor
 • Zorgverzekering

 

Onderwerpen 
Hieronder worden een aantal onderwerpen gegeven waarover de sociaal raadsieden je meer kunnen vertellen. De sociaal raadslieden geven advies, maar schrijven, indien nodig, ook brieven voor je.

 

 • Alimentatie
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Belastingaangifte
 • Belastingaanslag
 • Beslaglegging
 • Betalingsregeling
 • Bijstandsuitkering
 • Bijzondere bijstand
 • Echtscheiding
 • Eigen bijdrage AWBZ
 • Huurtoeslag
 • Huurprijs
 • Huurwoning
 • Incassokosten
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindertoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Koop aan de deur
 • Koop op afstand
 • Kwijtschelding
 • Langdurigheidstoeslag
 • Onderhoud huurwoning
 • Ontslag
 • Overlijden
 • Pensioen
 • Schulden
 • Studiefinanciering
 • Studiekosten
 • Tegemoetkoming studiekosten
 • Verblijfsvergunning
 • Voorlopige aanslag
 • Voorzieningen voor gehandicapten
 • Waar voor uw geld
 • Werk
 • Werkloosheid
 • Woonkostentoeslag
 • Woonlastenfonds
 • Woonruimteverdeling
 • Zorgtoeslag
 • Zorgverzekering

 

  Copyright De Schoor 2022