A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Voor netwerkpartners

Welkom

 

De Schoor biedt sociaal werk, psychosociale ondersteuning, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: meedoen mogelijk maken! 


Dat doen wij nooit alleen. We werken altijd met en voor de Almeerse inwoners. Een goede samenwerking met onze netwerkpartners in het sociaal domein is daarbij heel belangrijk. In dit menuonderdeel informeren we onze netwerkpartners over onze strategische koers en delen we recente publicaties.

 

Ook leggen we verantwoording af, want we werken met publiek geld en zetten dat in voor de stad en de Almeerders. We vinden het belangrijk om in contact te staan met onze omgeving over de besteding van publieke middelen. Via horizontaal verantwoorden laten we structureel aan elkaar en aan de stad laten zien wat we doen en bereiken.

 

Zo inspireren we elkaar, leren we van elkaar en blijven we innoveren.
 Copyright De Schoor 2024