A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Stedelijk coaches Voorschoolse Educatie

Sinds 2015 worden we door de Gemeente Almere ingezet om kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Almere te verhogen en te borgen. Dit kan op verschillende manieren en in verschillende samenwerkingsverbanden vorm krijgen. Binnen ons team hebben we een brede kennis van de verschillende VVE-methodes en houden we recente ontwikkelingen bij.
 
Voor wie?
Wij zijn er voor Almeerse gesubsidieerde voorscholen die werken met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge kinderen te optimaliseren, zetten wij ons in voor de kwaliteit van het pedagogisch én educatief handelen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn en zorg. Het kan gaan om vormgeven aan het beleid, de vertaling naar en implementatie op de werkvloer.
Voor het thema ouderbetrokkenheid, werken we onder andere samen met onze collega's van VVA (Voor en vroegschoolse activiteiten).
 
Uitgangspunt is de Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE, die door de Gemeente Almere in 2019 is geïntroduceerd. Hierin wordt per locatie op diverse onderdelen de kwaliteit van VE beschreven en gemeten. De kwaliteitsschaal maakt zichtbaar wat al goed gaat en op welke specifieke punten nog stappen gezet moeten/kunnen worden.

 

Wij richten ons in het werk op:

1.    Leidinggevenden
2.    Pedagogische coaches en/of pedagogisch beleidsmedewerkers
3.    Pedagogisch medewerkers
 
We zetten in op:

  • Kwaliteitsverbetering en borging van VVE-methodes gekoppeld aan

- Pedagogisch-educatief handelen

  - Opbrengstgericht werken

  - Ouderbetrokkenheid 

  - Doorgaande lijn

  - Zorg

  • Ondersteuning bij coachingsvaardigheden
  • Het geven van workshops en trainingen fysiek en online

 

Meer informatie?

 

Wil je meer weten, het aanbod bekijken en/of je aanmelden? Kijk dan op www.coachesvvealmere.nlCopyright De Schoor 2024