A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Maatschappelijk / Outreachend Werk

Het kenmerk van het Outreachend Werk ligt in vroegsignalering. 


Het Outreachend Werk legt contact met de inwoner en bouwt aan een vertrouwensband. De ondersteuning bestaat uit het present zijn naar de inwoner toe, de inwoner te motiveren en stimuleren in zelf- en samenredzaamheid en de inwoner, indien nodig, toe leiden naar ondersteuning en begeleiding. 

Wij richten ons op inwoners die dreigen af te glijden of terug te vallen en daarbij niet zelfstandig de juiste stappen kunnen zetten voor verbetering. 

 

  • Inwoners met zorgwekkend gedrag; er is hulp noodzakelijk, maar deze hulp wordt nog niet geboden, de samenwerkingspartners maken zich zorgen en de inwoner moet bemiddeld worden naar passende hulpverlening. Aanbieden van opbouwen vertrouwensband. 
  • Inwoners in een kwetsbare positie; kwetsbaar in de zin van problemen op meerdere levensgebieden. Aanbieden van waakvlam contact.
  • Inwoners die tussen wal en schip dreigen te raken; de juiste ondersteuning wordt nog niet geboden. Aanbieden van een regierol. 
  • Inwoners die slecht bereikt worden door hen op te sporen of op signalen af te gaan. Aanbieden van veldwerk en vindplaatsgericht werken. 

 

Terugval bij inwoners voorkomen; vanuit de psychiatrie weer terug de wijk in, vanuit een opvang locatie weer terug naar de wijk en als uitstroom cliënt vanuit professionele hulpverlening. 


Uitval bij inwoners voorkomen; een vinger aan de pols contact om te kunnen signaleren, inwoners waar langdurige monitoring waardevol is of inwoners die een helpende hand nodig hebben in de opstart van een hulpverleningstraject. 

 

We werken nauw samen met netwerkpartners en met onze collega’s bij De Schoor. 
Onze uitvalsbasis is het bestuursbureau op de Haagbeukweg, waar vanuit wij onze pijlen vooral richten op Almere Haven en Almere Stad Centrum met Staatsliedenwijk en Kruidenwijk. 


Aanmeldingen vanuit het netwerk vinden door heel Almere plaats. 

Aanmeldingen kunnen per mail of telefonisch via:

 

 

Marijke Kleine

mkleine@deschoor.nl

06-34373409

Samira Fadili

sfadili@deschoor.nl

06-23591724
 
 

                                


                             Copyright De Schoor 2024