A A A
Je bent hier > Hulp > Ik heb een hulpvraag / Mooi Zo Goed Zo / Vraagformulier

Je bent zojuist doorverwezen naar de website van De Schoor. Hier kun je met dit formulier jouw vraag indienen voor Mooi Zo Goed Zo.

 

Wil je meer weten over De Schoor? Kijk dan gerust eens rond op deze site. 

 

Datum (dd-mm-jjjj):
 
Titel vraag:

 

Beschrijf precies wat jouw vraag aan Mooi Zo Goed Zo is:

 

Organisatie / bedrijfsnaam:

 

Naam contactpersoon:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Telefoon:

 

E-mailadres:

 

Jouw website URL:

 

Doelgroep:
(kies wat het meest van toepassing is)

 kinderen

 jongeren

 ouderen

 volwassenen

 bewoners (intergenerationeel)

 non profit / kunst/cultuur

 non profit / sport

 non profit / welzijn

 non profit / zorg

overig

 

 

Soort klus / vraag:

(kies wat het meest van toepassing is)

 materiaal

 kennis en/of advies

 handen uit de mouwen binnen

 handen uit de mouwen buiten

 kunst en cultuur

 

Stadsdeel:

(kies wat het meest van toepassing is)

 Almere Buiten

 Almere Haven

 Almere Hout

 Almere Poort

 Almere Stad

 stedelijk

 overig

 

Beschrijf de achtergrond van jouw vraag:

 

Beschrijf wat je precies aan materialen nodig hebt:

 

Wat heb je nodig op het gebied van kennis en/of advies?

 

Geef een omschrijving van jouw randvoorwaarden:

 

Wanneer moet de klus uitgevoerd worden?

 

Moeten er kosten gemaakt worden om deze vraag te realiseren? Zo ja: welke kosten?

 

Heb je contact met andere organisaties en/of instanties?

 nee

 ja, welke 

 

Mooi Zo Goed Zo en het bedrijfsleven leveren u gratis of tegen een gereduceerd tarief diensten en/of materialen. Wat is jouw tegenprestatie?

 

Eventuele relevante foto's / documenten

 

 

 Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Mooi Zo Goed Zo (maximaal 1x per maand)?  

 

 

 Copyright De Schoor 2023