A A A
Je bent hier > Activiteiten > Ik zoek een activiteit / voor peuters & kleuters / Instapje

Heb jij een kindje van 1 tot 2 jaar en kan je ondersteuning gebruiken bij het begeleiden van je kindje? Dan is Instapje er voor jou. Na afloop kun je makkelijker doorstromen naar Mini SamenSpel of de voorschool. Als je kindje 1,5 jaar is kun je, naast het huisbezoek, ook meedoen met Mini SamenSpel om samen met andere kinderen en hun ouders het samenspel te ontdekken. Met 2 jaar kun je doorstromen naar de voorschool.

 

Instapje is een stimuleringsprogramma van 26 weken. Door een groot aantal activiteiten, waarin contact centraal staat, oriënteren kinderen zich spelenderwijs op taal en spelen. Ook werken we aan de interactie tussen jou en jouw kindje en ondersteunt de pedagogisch medewerker tijdens het huisbezoek jou in opvoedingsvragen.

 

Vooral voor kinderen waar het spelen en brabbelen nog niet zo goed op gang komen, is dit programma zeer geschikt.

 

Hoe werkt Instapje?
Een pedagogisch medewerker bezoekt de deelnemende gezinnen elke week, 26 weken achter elkaar. Dit bezoek duurt gemiddeld 45 minuten.

 

Tijdens het bezoek staat het contact met daaruit voorkomend spel centraal. Via de materialen van Instapje gaat de pedagogisch medewerker samen met jouw kind en jou aan de slag.

 

Daarnaast is er regelmatig een groepsbijeenkomst waar onderwerpen over de opvoeding en ontwikkeling besproken worden.

 

Naast deelname aan Instapje, kunnen de kinderen gebruik maken van Mini SamenSpel.

 

Pedagogisch medewerkers
Bij Instapje werken een aantal pedagogisch medewerkers die de taal van onze deelnemers beheersen, maar ook de Nederlandse taal.

 

Medewerkers fungeren als belangrijke schakel, ook om de verschillende culturen te begrijpen. Veel ouders doen hard hun best om hier in Nederland een plekje te vinden! Nadat ze met Instapje hebben meegedaan zijn ze meer betrokken bij het onderwijs van hun kind en kunnen zij doorstromen naar Mini SamenSpel of Opstapje.

Ook zien veel moeders het als een mogelijkheid voor contact, Nederlandse les en andere studies.

 

Resultaten
Instapje is er voor jou en jouw dreumes! Jouw dreumes ontwikkelt een actievere leerhouding. Daarnaast bevordert Instapje de cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling. 

 

Ouders ontwikkelen een betere ouder-kindinteractie en zijn zich meer bewust van eigen handelen in de opvoeding en de doorstroming naar Mini SamenSpel en de voorschool met VVE. Via de groepsbijeenkomsten krijgen zij meer informatie over opvoeding en ontwikkelingsfasen.

 

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie over ons programma kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Bereikbaar op telefoonnummer 036 5278500 of via email vva@deschoor.nl  

 

Let op: inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenvva.Copyright De Schoor 2022