Kinderen > Coaches VVE

VVE: met de coaches van De Schoor kom je er verder mee!

 

“Door de coaching vind ik het weer leuk om naar mijn werk te gaan en heb ik weer grip op de situatie.”

Om de kwaliteit van VVE in Almere te vergroten en te borgen
heeft de Gemeente Almere gekozen voor “coaching on the job”
door de inzet van coaches VVE. Bij deze coaching
richten wij ons op een optimaal pedagogisch klimaat, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid.

De coaches nemen deel aan de doorgaande lijn bijeenkomsten tussen voor- en vroegschool.

“Hier kan ik wat mee. Het geeft me ruimte en tijd in mijn hoofd. Heerlijk die verdieping.”

  De inzet van de coaches wordt gefaciliteerd door de gemeente Almere en is bedoeld voor alle kinderopvang-organisaties die mee zijn gegaan in de harmonisatie en de kinderopvang-organisaties met VVE gesubsidieerde plaatsen. Op termijn is deze dienstverlening beschikbaar voor alle VVE-locaties in Almere.

 

De coaches zijn verbonden aan wijken zoals passend onderwijs deze hanteert.

Waarom kiezen voor coaching on the job?

  • De meeste kennis en vaardigheden worden ontwikkeld tijdens het werk
  • Coaching on the job is gericht op je eigen specifieke werksituatie

 

Uitgangspunten

  • Gericht op het vergroten van handelingsbekwaamheid van de pedagogisch medewerker
  • Gekoppeld aan het pedagogisch beleid en ontwikkeldoelen van de kinderopvang-organisatie

 

Meer weten?

 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl