Algemeen > Weblog: Buurtbemiddeling

Tania is een alleenstaande, Afghaanse vrouw van 43 jaar. Zij woont in een flat in Almere. Dagelijks vinden er pesterijen plaats: bekladden van haar brievenbus en garagedeur, varkensvlees in de brievenbus, kabel van de satellietontvanger doorgeknipt en herrie laat in de avond.  Zij wil graag dat het stopt, maar weet niet wat ze er aan kan doen…


Cynthia Bergman: “Het eerste contact met de mensen is altijd telefonisch. Mensen bellen buurtbemiddeling met een probleem waar zij zelf geen oplossing voor kunnen bedenken. Vaak zijn zij dan al bij de politie of de woningbouwvereniging geweest, maar die kunnen in dit geval niets voor hen doen. Het gaat vaak over alledaagse problemen die mensen hebben met hun buren. Tijdens dit eerste contact proberen we erachter te komen wat er speelt en of we iets kunnen betekenen. Ook vragen we de mensen altijd wat zij zelf al hebben gedaan om het probleem op te lossen. Het is niet altijd een kwestie van onwil, het komt ook vaak voor dat mensen hun buren, waar zij helemaal geen contact mee hebben, niet durven aan te spreken omdat zij bang zijn voor escalatie. In sommige gevallen weet de buurman of buurvrouw van niets! Wij vinden het belangrijk dat mensen eerst zelf initiatief nemen en als er dan geen oplossing gevonden wordt kunnen onze vrijwilligers van de Buurtbemiddeling een helpende hand bieden. We zoeken geen schuldige van een probleem, we proberen mensen weer bij elkaar te brengen. 


Cynthia Bergman en Piet Schoonheim zijn twee van die vrijwilligers. Cynthia:” Wij zijn er niet om de problemen voor de mensen op te lossen. Wij proberen de twee partijen bij elkaar te brengen zodat zij zelf met elkaar in gesprek gaan en er een oplossing komt. Wij proberen wederzijds begrip te creëren. Soms willen mensen echter echt niet met elkaar praten. Dan geven we hen handvatten en coachen hen hoe zij met de situatie kunnen omgaan. Wij kunnen het probleem niet voor hen oplossen, dat moeten ze zelf doen. Een mooi voorbeeld van hoe een probleem wel opgelost is, is dat van Tania. Tania had problemen met haar buurman. Zij had met buurman Roberto gepraat, maar in die gesprekken gaf hij aan niet te snappen waar het over ging. Tania wist niet meer wat ze moest doen.  Buurman Roberto vertelde dat hij  altijd vriendelijk was tegen de buurvrouw,  zij had zelfs zijn moeders telefoonnummer zodat ze zijn moeder kon bellen bij overlast.


De beide buren zijn met begeleiding van de buurtbemiddelaars in gesprek gegaan en dat verliep heel goed”. Piet: “Ik had nooit verwacht dat mensen die zo rechtlijnig tegenover elkaar staan met elkaar in gesprek zouden willen, maar  het gesprek verliep goed”. Roberto was open en sympathiek. Hij begreep dat de voorvallen heel vervelend voor zijn buurvrouw waren en beloofde hier rekening mee te houden. Tania begreep van haar kant dat Roberto af en toe last had van “aanvallen”. Zo kregen zij door het gesprek met de buurtbemiddelaars meer begrip voor elkaar. Ze hebben afspraken gemaakt om in de toekomst problemen over en weer  te vermijden. En er zijn geen incidenten meer geweest. 


Cynthia Bergman en Piet Schoonheim, vrijwilligers Buurtbemiddeling© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl