Algemeen > Weblog: Krachtteam Stedenwijk

Ben is 22, woont thuis bij zijn ouders, samen met nog een aantal volwassen broers en zussen, heeft geen werk en geen inkomen. Hij voelt zich geïsoleerd en zit thuis de hele dag achter de computer. Thuis is de financiële situatie niet rooskleurig en ook vader en moeder weten niet hoe ermee om te gaan.


“Sinds mei 2013 hebben wij, Liselore Leijten van De Schoor en Margreet Pieters van Zorggroep Almere onze krachten gebundeld in “Krachtteam Stedenwijk”. Dat werkt goed. Omdat we alle twee vanuit een andere zienswijze naar dingen kijken, vullen we elkaar goed aan. Mensen kunnen bij ons terecht wanneer ze vragen of problemen hebben of in een situatie zitten waar zij zelf geen uitweg meer in zien. Maar we bieden ook hulp bij bijvoorbeeld administratie of aanvragen van een uitkering. Het is wel anders dan vroeger. Waar we toen alleen aan mensen vroegen “Wat kan ik voor je doen?” draaien we de vraag nu ook om. We vragen ook “Wat kun jij terugdoen voor de maatschappij?”. Dat is anders, we gaan uit van de eigen kracht van mensen en we vragen hen actief te worden. Dat kan op veel verschillende manieren. Door mensen te laten beseffen dat ze iets kunnen betekenen voor anderen neemt hun zelfwaardering toe. Hun zelfvertrouwen groeit en zij zien sneller een uitweg uit hun situatie.


Ben kwam hier binnen met zijn verhaal. We hebben hem gestimuleerd om vol te houden bij tegenslagen. We hadden het vermoeden dat hij een vorm van autisme heeft en konden hem doorverwijzen naar een psycholoog. Ben zat thuis de hele dag achter de computer. Hij gaf aan dat hij meer mensen wilde ontmoeten en meer wilde bewegen. We hebben voor hem een sociale coach gezocht en hem in contact gebracht met een oudere man die we kenden uit het centrum en die ook graag wilde bewegen. Nu lopen zij twee keer per week met elkaar en zijn het hardloopmaatjes geworden. Dit is zo’n mooi voorbeeld hoe we mensen uit de wijk aan elkaar kunnen koppelen. Hoe we mensen kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Ben heeft ook zijn vader meegebracht. De vader van Ben heeft geen werk en de financiële situatie van het gezin is zo slecht dat er een bewindvoerder is aangesteld. Ook vader stelden we dezelfde vraag “Wat kunt u doen?”. Een eye-opener voor hem. Omdat hij goed kan klussen, hebben we hem doorverwezen naar het Repair Café, waar hij huishoudelijke apparaten kan repareren. De zus van Ben is langs geweest op het Doe-Het-Zelfspreekuur. Hier heeft ze, met wat aanwijzingen, zelf een uitkering aangevraagd. Zo werkt het steeds verder door en kunnen we steeds meer mensen helpen… of nee, mensen helpen zichzelf. Het is geweldig om te zien dat mensen die geholpen zijn zich als vrijwilliger of coach inzetten om weer anderen uit de wijk te helpen, zij hebben het meegemaakt en weten wat het voor je kan betekenen”.


Liselore Leijten, opbouwwerker De Schoor
Margreet Pieter, maatschappelijk werker Zorggroep Almere

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl