Algemeen > Weblog: Jongeren Veilig Stadshart Almere

Patrick is 26 jaar. Patrick zat bij het Leger des Heils en was rebelse jongere. Hij had geen onderdak, geen werk en was op zoek naar een dagbesteding. Patrick kreeg een uitkering, maar  wilde graag zinvol bezig zijn. Na gesprekken met het UWV mocht hij als vrijwilliger bij de JVSA aan de slag…


Jongerenwerker Romeo Lobo vertelt “JVSA is een platform voor jongeren waar zij informatie krijgen, maar ook zelf kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over de samenleving Almere. Denk dan bijvoorbeeld aan skateplekken, hangplekken, vandalisme, maar ook hoe ga je om met drankgebruik onder jongeren. We maken onderwerpen bespreekbaar en de jongeren delen hun ervaringen met elkaar. Zij ontplooien initiatieven en gaan in gesprek met de gemeente, winkeliers en andere organisaties om dingen voor elkaar te krijgen.

De groep bestaat uit ongeveer 25 jongeren met een vaste kern van 15 jongeren die regelmatig komt. Zij komen om de week bij elkaar. Je hoeft echt niet elke keer aanwezig te zijn. Het hangt heel erg af van het onderwerp. Als er een onderwerp wordt besproken wat je aanspreekt dan kom je, maar is het iets waar je niets mee hebt, dan kom je niet. Het is vrijblijvend. We willen graag dat de jongeren die komen enthousiast zijn, initiatief tonen, meedoen en het leuk vinden. De jongeren organiseren alle activiteiten zelf. Op dit moment zijn we bezig met een skatebaan in het Stadshart. Hiervoor hebben we geld gekregen van de gemeente. Dit bedrag is alleen niet genoeg. De jongeren hebben toen het initiatief genomen en zijn in gesprek gegaan met de gemeente. Ze hebben de afspraak gemaakt dat wanneer het vandalisme rond de jaarwisseling 2013/2014 kon worden teruggedrongen, de JVSA een deel van het uitgespaarde bedrag zou krijgen voor de skatebaan. Er is een mooie dialoog tussen de jongeren en de politiek ontstaan en daar gaat het om. We willen de jongeren bewust maken van de politiek en hen meegeven dat je echt wel het verschil kunt maken als je je er voor inzet. “


Romeo vervolgt “Patrick heeft dit zeker ervaren. Na zijn kennismaking met de JVSA werd hij enthousiast. Doordat hij op basis van vrijwilligerswerk aan de slag was gegaan bij de JVSA had hij voldoende praktijkuren opgebouwd om een opleiding te mogen volgen. Zijn vrijwilligerswerk werd gezien als stage. Nu is hij bezig aan een tweejarige opleiding tot jongerenwerker en is voor 8 uur in dienst bij De Schoor. Hij doet talentontwikkeling en is veelzijdig bezig voor de JVSA. Hij is onder meer voorzitter van de JVSA. Patrick is enorm veranderd sinds ik hem heb leren kennen. Ik zie hem echt groeien, hij is rustiger geworden. Hij is van heel ver gekomen, hij had geen dak boven zijn hoofd en had een hele onzekere toekomst. De kans die hem werd geboden heeft hij met beide handen aangegrepen. Nu heeft hij een dak boven zijn hoofd, volgt een opleiding en heeft een baan. “


Romeo Lobo, ambulant jongerenwerker, De Schoor
 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl