Welzijn in wijk en stad > Eenzaamheid

Eenzaamheid
Wij mensen zijn sociale wezens. Dit betekent dat we andere mensen om ons heen nodig hebben. Wanneer dat (even) niet lukt of wanneer de verbinding met de mensen om ons heen niet goed is, kun je je eenzaam gaan voelen, ongeacht hoe oud je bent. Deze verbinding kan verstoord raken wanneer er iets gebeurt in je leven. Denk aan verhuizen, trouwen, pensioen, verlies van een dierbare. Je moet dan weer opnieuw je balans vinden.

In een mensenleven krijg je een aantal keren te maken met
deze verstoring. De één wat meer dan de ander. Gemiddeld 60%
van de mensen lukt het om zich aan te passen en om zonder
gevoelens van eenzaamheid door te gaan en gemiddeld 40%
van ons heeft daar meer moeite mee. Of het je wel of niet lukt
om zelf je leven weer op te pakken heeft te maken met opvoe-
ding, ervaringen uit het verleden, karakter en bestaand netwerk. Lukt het je zelf niet om de eenzame gevoelens de baas te
worden, dan is er professionele hulp nodig!

Zelftest
Klik hier om een anonieme test te doen om te zien hoe het zit met jouw eenzaamheid (Diagnostische Eenzaamheidsvragenlijst op website van Faktor5). De test meet niet alleen jouw eenzaamheid, het geeft ook een indicatie van wat er nodig is om er iets aan te doen. 

Creatief Leven   
De cursus Creatief Leven is voor volwassenen die zich eenzaam voelen en daar verandering in willen brengen. Je krijgt inzicht in wat een- zaamheid is, wat het met je doet en wat er voor nodig is om eenzaamheid nu aan te pakken en
in de toekomst te voorkomen. Verschillende op-
drachten leren je op een andere manier te denk-
en, zodat je weer meer jezelf wordt.

Groepscursus Creatief Leven
De cursus wordt gegeven in een groep van 8
tot 12 deelnemers
Er zijn 9 bijeenkomsten van
elk 2 
uur en er wordt verwacht dat je ook thuis
aan de opdrachten werkt.         

Er start een nieuwe cursus bij voldoende aan-
meldingen. De startdatum, dag van de week en
tijdstip, plus de locatie worden nog bepaald en
hangt af van de aanmeldingen.  

Kosten € 50,00 inclusief werkboek en materialen
(te voldoen bij aanvang van de cursus).

Digitale (individuele) cursus Creatief Leven
Er is nu ook de mogelijkheid de cursus digitaal
te volgen met individuele ondersteuning.                                Klik op de afbeelding om te vergroten
Kosten  50,00 inclusief materialen.

Klik hier om u direct aan te melden voor de cursus Creatief Leven (zowel voor de groepscursus als voor de digitale individuele cursus).

Een deelnemer van de cursus zei na afloop het volgende:
“Ik was altijd een perfectionist in alles, maar verloor langzaam de controle, voelde altijd weer die leegte. Door de cursus te volgen ben ik mij ervan bewust geworden dat je fouten mag maken en dat je ook verdrietig mag zijn. Maar ik laat het mijn leven niet meer beperken of beïnvloeden. Ik ben inmiddels een blij en tevreden mens en sta nu heel anders in het leven.”

Voor meer informatie over eenzaamheid of de cursus Creatief Leven:
Vanessa Steenbergen
telefoon 06 1467 7131 of 
e-mail vsteenbergen@deschoor.nl© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl