Welzijn in wijk en stad > Maatwerk Ondersteuning SchuldStabilisatie

Heeft u problematische schulden waar u zelf niet meer denkt uit te komen? Dan kan PLANgroep Almere u doorsturen naar Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie (OSS). Deze afdeling bestaat uit een team maatwerkers. Dit zijn maatschappelijk werkers gespecialiseerd in geld- en schuldenproblematiek.

PLANgroep verwijst met name door naar het Maatwerk OSS als er eerst andere problemen moeten worden opgelost voor u in een schulddienstverleningstraject kunt komen.

De maatwerkers van OSS zijn verdeeld over alle regio’s binnen Almere. De maatwerker werkt met een speciaal opgeleide medewerker van Humanitas en een sociaal raadsman/vrouw in het Team Ondersteuning Schuldstabilisatie. De vrijwilliger van Humanitas helpt u samen met andere vrijwilligers bij het in kaart brengen van uw inkomsten en uitgaven en het op orde brengen van uw financiële administratie. De sociaal raadsman/vrouw kijkt vooral vanuit juridisch perspectief naar uw financiële situatie. Denk hierbij aan zaken als loonbeslagen, belastingtoeslagen of mogelijke vrijstelling van belasting.

Samen maakt u een plan van aanpak op om tot stabilisatie van uw schulden te komen. Daarmee gaat u zelf actief aan de slag, begeleid en gemotiveerd door de maatwerker. Indien nodig zoekt de maatwerker samenwerking met de wijkteams of meer gespecialiseerde instellingen op gebied van bijvoorbeeld bewindvoering, verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg.

Contact met een maatwerker
U kunt uitsluitend in contact komen met een maatwerker van Maatwerk OSS via PLANgroep Almere. Het is noodzakelijk dat u ingeschreven staat bij gemeente Almere en beschikt over een geldig legitimatiebewijs.

Wilt u zich aanmelden voor schulddienstverlening bij PLANgroep?
Dat kan tijdens de open inloopuren bij de gemeente op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. PLANgroep is ook iedere werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 036 - 5395950.

Voor de website van PLANgroep, klik hier.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl