Welzijn in wijk en stad > Samen leven in wijk en stad

U woont graag in een prettige wijk, maar de leefbaarheid wordt nogal eens bedreigd door zaken als slecht onderhoud, overlast, vandalisme, geringe sociale contacten, onvoldoende speel-, of andere voorzieningen.

Onze afdeling Wijk & Welzijn helpt bewoners om samen met andere organisaties in de wijk hier verbetering in te brengen. Hiervoor werken we zowel stadsdeelgericht als stedelijk. 

Onze sociaal cultureel werkers komt u tegen op verschillende plekken; bijvoorbeeld in een buurtcentrum of school, maar ook op een plein of andere openbare locatie. Meer over het gebiedsgericht werken vindt u onder De Schoor in uw wijk.

Onder De Schoor in uw stad vindt u de stedelijk georiënteerde activiteiten. 

© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl