Accommodaties > Klanttevredenheid

De Schoor heeft vóór de zomervakantie wederom een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar klanten. Zowel bezoekers als huurders hebben hun mening gegeven over de dienstverlening in de 16 buurtontmoetingscentra van De Schoor. Gemiddeld geven de bezoekers het rapportcijfer 8 en de huurders het rapportcijfer 7,7. De score ligt voor de bezoekers daarmee iets hoger dan in 2008. Toen gaven zij het cijfer 7,7. Bij de huurders is de waardering gelijk gebleven.

In totaal zijn er 640 vragenlijsten uitgezet bij huurders en bezoekers, verdeeld over de 16 buurtontmoetingscentra, verspreid over de stad. Helaas was de respons erg laag. Bij de huurders heeft 26% de vragenlijst ingevuld. Bij de bezoekers was dit 24%.

Zoals toegezegd kunt u in onderstaande twee documenten de uitkomsten lezen.

  1. Klanttevredenheidsonderzoek bezoekers
  2. Klanttevredenheidsonderzoek huurders


© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl