Kinderen > VVE Thuis

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Als ouder speelt u
hierbij een grote rol. De manier waarop u met uw kind speelt en praat heeft veel invloed op de ontwikkeling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren. VVE Thuis helpt u hierbij. 

Heeft u een peuter/kleuter in de leeftijd van drie tot zes jaar op de voorschool, kinderdagverblijf met VVE of op de basisschool?
Wilt u thuis ook aan de slag met de thema's die hier behandeld worden om uw peuter/kleuter spelenderwijs nog meer te laten leren?
Dan kunt u meedoen met VVE Thuis mits dat op de locatie wordt aangeboden.

U krijgt bij VVE Thuis activiteiten die u thuis met uw kind kunt doen. De activiteiten sluiten aan bij het thema dat op dat moment op de voorschool, het kinderdagverblijf of de basisschool wordt behandeld, zoals bijvoorbeeld “lente”. U doet dan thuis ook activiteiten die met de lente te maken hebben. Deze activiteiten staan in een werkboekje dat u mee naar huis krijgt.
U hoeft VVE Thuis niet alleen te doen. Bij ieder nieuw thema is er een ouderbijeenkomst. U krijgt hier uitleg over de activiteiten. Ook krijgt u informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Wilt u meedoen, dan kunt u dat doorgeven aan de pedagogisch medewerker van de voorschool of de leerkracht van groep 1/2.

Deelname aan VVE Thuis kost 10 euro per schooljaar.

Locaties
Benieuwd op welke voorschool en basisscholen VVE Thuis plaatsvindt? Klik dan hier.
 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl