Kinderen > Dit doen wij


MEER WETEN OVER
GROEIEN IN JE VAK IN DE KINDEROPVANG?

 

  Dit zijn wij      Dit doen wij      Workshops       Praktische informatie      Publicaties

 

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn en zorg. Dit doen wij door te ondersteunen middels coaching-on-the-job en het geven van workshops en trainingen. Ook nemen wij deel aan de wijkbijeenkomsten Het Jonge kind en kunnen wij een rol spelen bij de doorgaande lijn overleggen tussen voorschool (kinderopvang) en vroegschool (basisonderwijs).

De coaching-on-the-job kan gericht zijn op pedagogisch medewerkers, maar ook op teams en/of leidinggevenden.


Wij zetten in op:

1. Leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in verandertrajecten
2. Kwaliteitsconsolidatie en –verbetering van VVE-methodes gekoppeld aan:
   - Pedagogisch-educatief handelen
   - Opbrengstgericht werken
   - Ouderbetrokkenheid
   - Doorgaande lijn
   - Zorg 
3. Workshops en trainingen© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl