Algemeen > Klachtenregeling

Welzijnswerk is mensenwerk. En waar mensen werken, kan weleens iets misgaan. Dat kan leiden tot onvrede en soms tot klachten. U kunt uw klacht persoonlijk kenbaar maken aan één van onze medewerkers. Hij of zij zal dan proberen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u als deelnemer, bezoeker of vrijwilliger een klacht indienen over ons werk via het digitaal klachtenformulier.

In het klachtenreglement dat u hier kunt raadplegen, vindt u nadere informatie over de klachtenprocedure.

Klokkenluidersregeling
Deze regeling is bedoeld om zorgvuldig om te gaan met een (vermoeden van een) misstand of onregelmatigheid. Sinds 1 juli 2016 is op basis van de wetswijziging Huis voor Klokkenluiders het verplicht om een meldregeling te hanteren; op deze wijze worden de meldmogelijkheden en de bescherming van medewerkers verbeterd.



© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl