Algemeen > De Schoor: thuis in welzijn

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!

In buurt- en jongerencentra, speeltuin en op de jeugdlanden, op brede scholen, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Ca. 180 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 vrijwilligers aan en in een

  • - leefbare en veilige stad, waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt
  • - sociale en zorgzame stad, waar iedereen meedoet en elkaar helpt
  • - kleurrijke stad, waar plaats is voor alle culturen
  • - vernieuwende stad, met ruimte voor beweging, initiatieven en experimenten
  • - betrokken stad, waar iedereen telt en betrokken is met elkaar en met de stad.


Bent u enthousiast geworden en wilt u een afspraak maken? Dat kan, we kijken uit naar uw komst.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl