Algemeen > De Schoor: uw wegwijzer naar het welzijnswerk Almere

De Schoor, Welzijnswerk Almere organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het voorschoolwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!

In multifunctionele buurt- en jongerencentra, speeltuin, voorscholen en op de jeugdlanden, verspreid over heel Almere kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Tegen de 300 beroepskrachten werken samen met honderden vrijwilligers aan projecten en activiteiten.

Schoren staat niet voor niets voor ondersteunen, stutten!

 

© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl