Nieuws > Diversity gaat aangepast door

Terwijl de wereld in de ban is van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, gaat Diversity door. Juist jongeren in onder andere de LHBTI+ gemeenschap zijn kwetsbaar in deze roerige tijden. Jongerenwerker Suleika el Mhassani: "Wij merken dat juist voor onze doelgroep binnen Diversity het van groot belang is dat zij nog terecht kunnen bij elkaar en bij ons, de jongerenwerkers. Daarom blijft Diversity aangepast beschikbaar voor de jongeren van Diversity".

  De wekelijkse bijeenkomsten
  van Diversity vinden plaats met de
  volgende aanpassingen:
  - alleen nog bijeenkomsten in kleine
    groepjes.
  - als alternatief wordt ook 1 op 1
    begeleiding aangeboden.
  - het dragen van een mondkapje is
    verplicht.
  - de afstand van 1,5 meter wordt
    bewaard. 
  - let op aangepaste tijden!

  Mochten u jongeren kennen die behoefte
  hebben aan het ontmoeten van anderen
  en of aan informatie, laat hen vooral
  weten dat de jongerenwerkers van
  Diversity er (nog steeds) zijn. 

  Suleika el Mhassani
  0643106797
  selmhassani@deschoor.nl

  Linda de Vries
  06-34213097
  ldevries@deschoor.nl

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl