Nieuws > Foodexpress Almere succesvol van start

Afgelopen week is het jongerenwerk van De Schoor het project Foodexpress Almere gestart. Foodexpress Almere is een maaltijdvoorziening voor en door jongeren die aansluit bij de groeiende behoefte ontstaan in de afgelopen coronaperiode.

  Jongeren die het momenteel moeilijk
  hebben en daardoor geen geld voor
  eten hebben kunnen tussen 17 juli en
  17 september een gratis maaltijd
  (pakket) aanvragen.

  De jongerenwerker kijkt samen met de
  deelnemer wat specifiek nodig is en stelt
  zo een passende maaltijd of maaltijdpak-
  ket samen. Foodexpress Almere verzorgt
  dan tot 17 september twee keer per
  week een maaltijd(pakket).

  Maatschappelijke Diensttijd (MDt)
  
De uitvoering van dit project wordt
  verzorgd door jongeren tussen de 14 en
  27 jaar die graag iets voor een ander
  willen doen in het kader van Maatschap-
  pelijke Diensttijd (MDt).

  Deelname aan Foodexpress Almere is
  op basis van vrijwillige inzet: de jongere
  moet tot 17 september 2020 minimaal
  80 uur beschikbaar zijn voor Foodexpress
 
Almere. In sommige gevallen staat hier
  een vrijwilligersvergoeding tegenover.

 

Door Maatschappelijke Diensttijd (MDt)leren jongeren andere mensen kennen en doen zij nieuwe ervaringen en vaardigheden op. Hierdoor krijgen jongeren meer verbinding met de maatschappij, ontwikkelen ze zich persoonlijk en creëren zo betere kansen voor hun toekomst.

  

Ontstaan Foodexpress Almere
Foodexpress is een initiatief van het Dynamisch Jongerenwerk van De Schoor, ontstaan vanuit Maatschappelijke Diensttijd in samenwerking met Stichting Alexander en financieel mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw.

Meer weten?
Genelva Bergraaf
Jongerenwerker De Schoor
06 41412909
foodexpress@deschoor.nl© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl