Nieuws > Sportakkoord voor Almere

Almere City FC, Talent in Opleiding, de gemeente Almere en De Schoor hebben samen een lokaal sportakkoord opgesteld om inwoners die nu nog niet sporten en bewegen te stimuleren dit wel te gaan doen. De deelnemende partners ondersteunen sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties om een volgende stap te zetten om nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere.

In september wordt het Lokaal Sportakkoord officieel te ondertekend zodat in 2020 en 2021 Almere de sportiefste stad van Nederland wordt!

Doelen van het Lokaal Sportakkoord 
- aanbod creëren voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen
- stimuleren en versterken van samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
- verbinden van topsporters en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen.

Hoe kunnen partners meedoen?
Lokale sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties die een project, activiteit of plan hebben die bij de hierboven genoemde drie thema’s passen, kunnen een aanvraag doen voor uitvoeringsbudget via almere.nl/lokaalsportakkoord. Hier staan ook de voorwaarden.

Kijk op almere.nl/lokaalsportakkoord voor meer informatie.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl