Nieuws > Blog Lucia Fer: Werken in het coronatijdperk

Onze collega Lucia Fer is opbouwwerker in het wijkteam in Tussen de Vaarten. Via blogs vertelt zij over haar ervaringen die zij tijdens haar werk opdoet. Stuk voor stuk indrukwekkende verhalen. Hieronder haar laatste blog.Covid 19 doet heel veel in de wereld en dus ook in onze kleine gemeenschap. Maar daar wil ik het
niet over hebben. Ik wil het hebben over een begin – eigenlijk een voortzetting – van een
kantoorloze periode.

Weet je dat er een tijd is geweest, 1940 – 1945, waarin er ook sprake was van een kantoorloze of
een niet-normale kantoorperiode. Klik hier om het artikel "ambtenaar in oorlogstijd" te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.

Wat bleek toen: “… de achtergebleven rijksambtenaren zetten hun werk voort” ze waren
productiever dan ooit.” En: “Dat creëerde niet alleen morele dilemma’s, maar ook kansen om
beleid te maken.”

Het jaar 2020 is nog geen kwartaal oud en pats boem……we zitten in een kantoorloze periode.
Ben ik productiever?
Zit ik met morele dilemma’s?
Zie ik kansen?
Ik kan al die vragen (nog) niet beantwoorden, wat ik wel kan zeggen is dat:

Voor corona     Tijdens corona
Ik was blij als er geen files waren. Ik zat er bijna elke dag in. En ik vroeg mij altijd af: “gaat dit eigenlijk wel ophouden?"
 
    Geen file verkeersberichten
Ik altijd een overvolle agenda had en weinig tijd overbleef voor mijn professionele taken als opbouwwerker.      “lege agenda” Maar nog niet ten volle 
  productief als wijk-/opbouwwerker.
  Wel flyeren, coronomaatjes ver-
  binden, telefonische contacten met
  clienten en vrijwilligers onderhouden.
  Registratie bijwerken. Stagiaire meer
  begeleiden naar persoonlijke groei
  etc. Veel meer tijd om professionele
  bladen/websites te lezen/te bezoeken
 
Ik in het weekend huishoudelijke taken combineerde met creatieve en familiaire taken.     Voldoende tijd voor familiaire,
  huishoudelijke en creatieve taken


Uitnodiging
Ik zou een ieder van jullie willen uitnodigen om na verloop van tijd deze vragen te beantwoorden:
Ben ik productiever?
Zit ik met morele dilemma’s?
Zie ik kansen?Meer van deze blogs lezen? Kijk dan op www.deschoor.nl/samenvoorelkaar© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl