Nieuws > Ambitieuze plannen voor Almere Haven 2040

Het Havenverbond publiceert vandaag een eerste, voorlopige versie van een Visie 2040 en een Aanpak voor vernieuwing voor de binnenring van Almere Haven gedurende de eerste vijf jaar.

De belangrijkste voorstellen zijn:
1) het transformeren van de Singelgracht tot een ‘rondje Haven’ door te investeren in ecologie,
    wonen-aan-het-water, beweging en sociale ontmoeting,

2) het creëren van een dorps leefklimaat,
3) investeren in een klein maar levendig centrumgebied (Marktstraat - Kruisstraat-Havenkom)
   door de stadsdeelvoorzieningen te concentreren in het centrum, 
4) de Havenkom te vernieuwen,
5) nieuwbouw/ verbouw van 2500 woningen in de Meergronden met meer ruimte voor de
    verschillende leeftijden (ouderen, jongeren en huishoudens met een middeninkomen) om in
    Haven te wonen en
6) meer heft in eigen handen van Havenaren door aan de Havenaren een Wijkfonds beschikbaar
    te stellen en hen zelf te laten bepalen wat belangrijk is in hun leefomgeving. 

  Samenwerking Havenaren en
  Havenverbond

  In het afgelopen najaar hebben zo’n 300
  mensen aan deze Visie en Aanpak ge-
  werkt: leden van het Havenverbond, ruim
  200 bewoners van Almere Haven, diverse
  professionals en een specialistenteam. 

  Klein maar levendig centrum
  
Mede dankzij de deelnemende 200
  Havenaren werd duidelijk dat de huidige
  woningen onvoldoende ruimte bieden aan jongeren en aan wonen als er zorg nodig is (belangrijk voor ouderen). De specialisten zagen dat Haven te weinig inwoners heeft om het centrum levendig te houden. Dat centrum bleek belangrijk voor Havenaren. Daarom is het voorstel om te investeren in een kleiner winkelgebied.

Conclusie
De huidige waarden van Haven wil iedereen behouden: het dorpse karakter, het groen en het water. Daarom is gekozen voor een beperkte bevolkingsgroei en voor een leef- en woonklimaat dat recht blijft doen aan dit karakter.

Het Havenverbond
wordt gevormd door Zorggroep Almere,
De Schoor, gemeente Almere, VMCA,
Leger des Heils, De Alliantie, Almeerse
Scholen Groep, Goedestede, GGD Flevo-
land, Ymere, Kwintes en de  ondernemers-
organisatie (BIZ). 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl