Nieuws > Sportclub voor mensen met een beperking (EMB)

Sportclub MOVE is een nieuwe sportclub voor kinderen, jongeren en volwassenen (tot 40 jaar) met een ernstig meervoudige beperking, die in Almere wonen of naar school gaan en die op zoek zijn naar een sportieve vrijetijdsbesteding.

Ook mensen met een ernstig meervoudige beperking
(EMB) hebben behoefte aan sporten en bewegen in hun vrije tijd. De nieuwe sportclub MOVE voorziet daarin.

Sportclub MOVE: Motorische Ontwikkeling Voor EMB.

Plezier in samen sporten en bewegen staat voorop!
Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal
vijf deelnemers.

 

 

 

 


 

Klik op de afbeelding van de flyer om deze te vergroten.

In november en december 2018 is in de gymzaal van
Olivijn (basisschool voor speciaal onderwijs in Almere)
een pilot gestart met een aantal deelnemers. 
In januari
is MOVE definitief van start gegaan met één groep.


In In maart komt daar een 18+ groep bij, op de woonzorglocatie van Triade aan de Bachweg. 

In het maandelijkse vakblad Sport & Strategie is onlangs een artikel verschenen over Sc MOVE. 
Klik hier voor het artikel.

Samenwerking
MOVE is een samenwerking tussen meerdere partijen, waaronder Stichting Almere Speciaal (SBO Olivijn en VSO Aventurijn), Triade Flevoland, Merem, Sportservice Flevoland, Sportbedrijf Almere, MEE, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Abri en De Schoor. Het ontwikkelen en oprichten van deze sportclub is mogelijk door subsidie van de Sportimpuls van ZonMw en met ondersteuning van NOC*NSF.

De activiteiten worden uitgevoerd door Simone Tang en Jolanda Gudde van Team Sport van De Schoor. Daarnaast wordt aan studenten ALO en Sport & Bewegen een stageplek geboden om zodoende werk ervaring op te doen met deze doelgroep binnen dit unieke project.

Tegen het einde van de Sportimpuls periode van 2 jaar is het de bedoeling dat sportclub MOVE een zelfstandige vereniging is met activiteiten voor minimaal 4 groepen.

MATP
Sportclub MOVE werkt volgens het Motor Activity Training Program (MATP), wat speciaal is ontwikkeld voor mensen met EMB en voor mensen die fysiek of qua gedrag niet in staat zijn om sportactiviteiten op een reguliere manier te beoefenen.

MOVE biedt daarmee een divers sportaanbod op maat.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl