Nieuws > Prijsverhoging alcoholhoudende dranken in de buurtcentra

De Schoor vindt een gezonde leefstijl belangrijk. Het team buurtcentra heeft in het kader van dit thema het alcoholbeleid nog eens goed bekeken en besloten daarin aanpassingen te maken.

Vanaf september 2018 zullen de prijzen van álle alcoholhoudende dranken worden verhoogd richting marktconforme tarieven. De exacte prijzen per product zijn nog niet bekend, maar dat alle alcoholhoudende dranken in prijs zullen stijgen, is een feit.

We willen bij onze bezoekers bewustwording creëren. We zien een toename in het aantal kwetsbare vrijwilligers en bezoekers en sommige groepen voelen zich buitengesloten door de sfeer die kan ontstaan door het gebruik van alcohol. Daarnaast hebben we een voorbeeldfunctie en is het als buurtcentrum niet wenselijk om de (oneerlijke) concurrentie aan te gaan met (lokale) ondernemers.

Er zijn in het kader van ons bewustwordingsbeleid de afgelopen maanden al stappen gezet:

- Alle alcohol gerelateerde (reclame) uitingen zijn verwijderd,
- De IVA instructie is aangescherpt,
- Mixdrankjes worden niet meer verkocht,
- We hebben in de maand maart meegedaan aan de landelijke actie IkPas,
- De naam “barruimte” is in alle buurtcentra gewijzigd naar “ontmoetingsruimte”.

Wat nog ter discussie staat is het tijdstip van schenken van drank. Graag horen wij jullie mening hierover. Binnenkort komen wij hier op terug.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl