A A A
Je bent hier > Hulp > Ik heb een hulpvraag / Mooi Zo Goed Zo / Aanbodformulier

Je bent zojuist doorverwezen naar de website van De Schoor. Hier kunt u met dit formulier jouw aanbod indienen voor Mooi Zo Goed Zo.

 

Wil je meer weten over De Schoor? Kijk dan gerust eens rond op deze site. 

 

Datum (dd-mm-jjjj):
 
Titel aanbod:

 

Beschrijf jouw aanbod:

 

Organisatie / bedrijfsnaam:

 

Naam contactpersoon:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

Telefoon:

 

E-mailadres:

 

Jouw website URL:

 

Doelgroep:
(kies wat het meest van toepassing is)

 kinderen

 jongeren

 ouderen

 volwassenen

 bewoners (intergenerationeel)

 non profit / kunst/cultuur

 non profit / sport

 non profit / welzijn

 non profit / zorg

overig

 

 

Soort klus / aanbod:

(kies wat het meest van toepassing is)

 materiaal

 kennis en/of advies

 handen uit de mouwen binnen

 handen uit de mouwen buiten

 kunst en cultuur

 

Stadsdeel:

(kies wat het meest van toepassing is)

 Almere Buiten

 Almere Haven

 Almere Hout

 Almere Poort

 Almere Stad

 stedelijk

 overig

 

Tot wanneer blijft jouw aanbod geldig?
(dd-mm-jjjj)

 

 

Geef een omschrijving van jouw randvoorwaarden:

 

Heb je contact met andere organisaties en/of instanties?

 nee

 ja, welke 

 

Welke tegenprestatie verwacht je van de non-profitorganisatie?

 

Eventuele relevante foto's / documenten

 

 

 Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Mooi Zo Goed Zo (maximaal 1x per maand)?  

 

Typ de karakters in de
afbeelding hiernaast over:

 

 Copyright De Schoor 2022