A A A
Je bent hier > Werk & Stage > Stage lopen bij De Schoor

Binnen De Schoor kennen we een grote verscheidenheid aan functies, zoals pedagogisch medewerker, sociaal cultureel werker, sport- en vrijetijdsbegeleider, kinder- en jongerenwerker, opbouwwerker, activiteitencoördinator brede school. De Schoor coördineert tevens de stages binnen de wijkteams.

 

De Schoor is een door kenniscentrum SBB gecertificeerd en erkend stagebedrijf. Je kunt als toekomstig welzijnswerker, sociaal werker, pedagogisch medewerker, wijkwerker, enz. bij of via De Schoor praktijkervaring opdoen. Als student aan zowel een mbo- als een hbo-opleiding kun je via een stage theoretische kennis in de praktijk brengen. Je krijgt daarbij de gelegenheid om met verschillende werkvormen en methodieken kennis te maken en kunt daarbij rekenen op een goede begeleiding van gemotiveerde en professionele beroepskrachten.

 

Jaarlijks lopen zo'n 140 studenten stage binnen onze organisatie. De meeste stages duren ca. 10 maanden, beginnend in september en eindigend in de maand juni. De stagiairs zijn tussen de 1 en 4 dagen per week bij ons aan de slag.

 

PracticePitch voor nieuwe stagiairs

Het Stagebureau van De Schoor organiseert twee keer per jaar een PracticePitch voor nieuwe stagiairs. In een interactieve bijeenkomst heet directeur-bestuurder Gerard Boekhoff de stagiairs welkom en informeert hij ze over het welzijnswerk in het algemeen en De Schoor in het bijzonder. Ook is hij benieuwd hoe zij hun stage tot nu toe ervaren. Wat is bijvoorbeeld hun indruk van de locatie, de doelgroep, de stagebegeleider en wat kunnen wij van hen leren?

 

Voor welke opleidingen?
Wij bieden stageplaatsen aan studenten van vele verschillende opleidingen. Meer weten voor welke opleidingen we stages bieden? Lees dan hier verder →

 

Wat verwachten we van onze stagiairs?
Als je stage loopt bij De Schoor of bij een wijkteam, verwachten wij dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent om iets te leren van het werk dat wij doen, dat je je aan gemaakte afspraken houdt en dat je je best doet!
Welzijnswerk is mensenwerk. Dit betekent dat je veel informatie van/over mensen krijgt. We gaan ervan uit dat je hun privacy respecteert en gegevens over mensen voor jezelf houdt.
Bekijk hier de gedragscode

 

Heb je belangstelling om bij ons stage te lopen?

Kijk dan in het stagevacature overzicht of er een geschikte stage voor jou is. Mocht dat niet het geval zijn, vul dan het aanmeldformulier stage in via de link op de vacature pagina. Eens in de 1 à 2 weken worden alle algemene aanmeldingen verwerkt in een nieuwsbrief voor onze stagebegeleiders. Heb je na 3 weken niets gehoord, dan is er zeer waarschijnlijk geen stageplek voor jou, maar je kunt altijd contact opnemen met ons Stagebureau via stage@deschoor.nl om dit nog eens extra na te vragen.Copyright De Schoor 2024