A A A
Je bent hier > Voor Netwerkpartners > Opbouwwerk

Wat is opbouwwerk:

Het opbouwwerk richt zich op het opbouwen en versterken van samenlevingen door het creëren van actieve duurzame gemeenschappen (community building).  

 

‘We moeten radicaler kiezen voor het versterken van gemeenschappen. Niet omdat ze problemen hebben, maar omdat ze het samenleven sterker maken.’ Joop Hofman 

 

Samen met verschillende partijen werken we aan het versterken van gemeenschappen van binnenuit. We vinden het belangrijk om bewoners centraal te stellen en onze onafhankelijke positie in het krachtenveld van de samenleving te waarborgen. Opbouwwerkers schakelen tussen de rol van coach, ondersteuner, aanjager, vraagbaak, regisseur en procesbegeleider. De opbouwwerker bepaalt of hij in die rol naast, achter of voor de bewoners staat. 

  

Het doel is om mensen zelf invloed te laten uitoefenen op hun leefomgeving en samen te werken aan veranderingen die zij belangrijk vinden. We leggen de focus op het opbouwen van relaties, het stimuleren van eigen initiatief en het waarborgen van inspraak van bewoners in hun leefomgeving. Hierbij versterken we de democratie en benutten we de potentie van buurtbewoners, onder andere door de verbinding te leggen tussen bewoners en de overheid (overheidsparticipatie). 

 

‘Wie graag wil dat mensen in hun buurt meer naar elkaar omkijken, meer voor elkaar zorgen, heeft opbouwwerkers nodig.’ Jeroen Gradener 

 

Onze belangrijke uitgangspunten zijn: 

  • Beginnen met wat er speelt in de buurt (startpunt is de praktijk en niet het probleem) 

  • Aanmoedigen van ontmoetingen, ontspanning en ontwikkeling 

  • Creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden, zoals bewonersinitiatieven 

 

Onze belangrijkste taken zijn: 

  • Beschermen en versterken van kwetsbare bewoners en groepen 

  • Aanmoedigen van betrokkenheid van bewoners (burgerparticipatie) 

  • Verbeteren van de relaties tussen bewoners en organisaties  

 

Meer weten over samenlevingsopbouw en de rol van het opbouwwerk:

 

Werkwijze Almere:

In Almere zijn er twee werksoorten vanuit het team opbouwwerk: 

 

  • Reguliere opbouwwerk 

Het reguliere opbouwwerk bestaat uit het gebiedsgericht werken in de verschillende stadsdelen van Almere van uit Buurtkracht, met daarnaast ons eigen Buurtkracht kenniscentrum dat stedelijk werkt en projecten coördineert zoals Repair Café en Rommelroute. [Filmpje]

En uit de opbouwwerkers die zich inzetten voor speciale projecten zoals buurtpreventieteams, welzijn op recept, integrale straat aanpak (ISA) en kwartiermaker Almere Hout. 

 

  • Opbouwwerker in het Wijkteam 

Ieder wijkteam in Almere heeft een opbouwwerker. De opbouwwerker is zo present in de wijk en legt contacten met bewoners en netwerkpartners. De opbouwwerker analyseert de wijk samen met de betrokkenen, signaleert en agendeert. Samen met het wijkteam wordt er collectief aanbod ontwikkeld voor de wijk.

[Filmpje 1] [Filmpje 2]

 

Voorbeelden van het opbouwwerk in de praktijk 

 

Contact met het opbouwwerk:

Wij gaan graag met je in gesprek over hoe wij samen kunnen werken aan actieve duurzame gemeenschappen. Wij vertellen je graag wat we voor je kunnen betekenen en waar we de samenwerking zoeken. We laten je ook dan ook zien wat wij tegen komen in de praktijk (wijkwandeling) en drinken samen een functioneel kopje koffie bij een vindplek in de wijk. 

 

Hans Versteegh (teamleider) - hversteegh@deschoor.nl  

 

Wie zijn de opbouwwerkers in de wijk:

Buurtkracht

Wijkteam

Welzijn op ReceptCopyright De Schoor 2024