A A A
Je bent hier > Hulp > Ik heb een hulpvraag / Maatschappelijke Ondersteuning SchuldStabilisatie (MOSS)

Heb je problematische schulden waar je zelf niet meer uit denkt te komen? Dan kan PLANgroep Almere je doorsturen naar Maatwerk Ondersteuning Schuld Stabilisatie (OSS). Het team maatwerkers (maatschappelijk werkers gespecialiseerd in geld- en schuldenproblematiek) helpen je hier graag bij.

 

PLANgroep verwijst vooral door naar het Maatwerk OSS als er eerst andere problemen moeten worden opgelost voor je in een schulddienstverleningstraject kunt komen.

 

Als je bij ons het traject in gaat, krijg je te maken met verschillende mensen:

  • de maatwerker is jouw eerste aanspreekpunt
  • een speciaal opgeleide medewerker van Humanitas. De vrijwilliger van Humanitas helpt je bij het in kaart brengen van jouw inkomsten en uitgaven en het op orde brengen van jouw financiële administratie.
  • een sociaal raadsman/vrouw in het Team Ondersteuning SchuldStabilisatie: hij/zij kijkt vooral vanuit juridisch perspectief naar uw financiële situatie. Denk hierbij aan zaken als loonbeslagen, belastingtoeslagen of mogelijke vrijstelling van belasting.

 

Samen maken we een plan van aanpak op om tot stabilisatie van jouw schulden te komen. Jij gaat hier zelf actief mee aan de slag. De maatwerker beleidt en motiveert jou hierbij. Als het nodig is zoekt de maatwerker samenwerking met bijvoorbeeld de wijkteams of meer gespecialiseerde instellingen op gebied van bijvoorbeeld bewindvoering, verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg.

 

Contact met een maatwerker
Je kunt uitsluitend in contact komen met een maatwerker van Maatwerk OSS via PLANgroep Almere. Het is noodzakelijk dat je ingeschreven staat bij gemeente Almere en beschikt over een geldig legitimatiebewijs.

 

Wil je je aanmelden voor schulddienstverlening bij PLANgroep?

Dat kan tijdens de open inloopuren van de gemeente.

PLANgroep is iedere werkdag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 036 - 5395950.

 

Voor de website van PLANgroep, klik hier.

 


Copyright De Schoor 2023