Kinderen > Inschrijven Instapje, Mini SamenSpel, Opstapje, Opstap

 

Wilt u uw kind(je) aanmelden voor Instapje, Opstap(je) of MiniSamenSpel? Dat kan via onderstaand inschrijfformulier.
De velden met een * moeten verplicht worden ingevuld.


Datum     *
             voorbeeld 01-02-2012

 

Inschrijven voor: 

 Instapje
 MiniSamenSpel
 Opstapje
 Opstap

Gegevens kind

Achternaam kind  *    Tussenvoegsel (bijv. van)  
Roepnaam *  

jongen
meisje

*
Geboortedatum * Nationaliteit kind *
Burgerservicenummer
 
* Telefoon nood  
Consultatiebureau   Indicatie VVE  Ja
 Nee
*
JGZ Verpleegkundige *      


Naam eventuele speelzaal of basisschool die het kind bezoekt: 

 Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Bestaat uw gezin uit 1 of 2 ouders?*

1 Ouder
2 Ouders

1e ouder/verzorger 

 

Achternaam *      
Tussenvoegsel
Voornaam *
Geslacht  man     vrouw             *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Wijk *
Woonplaats *
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Land van herkomst *
Nationaliteit *
E-mail
Hoogst genoten opleiding

 universiteit                         *
 hbo
 mbo
 vmbo tl of mavo
 vmbo anders of lbo
 basisschool

Diploma(s) behaald? ja     nee     *


2ouder/verzorger 

Achternaam
Tussenvoegsel
Voornaam
Geslacht man     vrouw
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Land van herkomst
Nationaliteit
E-mail
Hoogst genoten opleiding

 universiteit                        
 hbo
 mbo
 vmbo tl of mavo
 vmbo anders of lbo
 basisschool

Diploma(s) behaald? ja     nee

  


 Algemeen

Bij de ouder(s)/verzorger(s) is er sprake van: 

 geen inkomen     1 inkomen     of     2 inkomens *

 

Heeft u meer kinderen?

  Ja       Nee  * 

 Zo ja, wat is hun voornaam, leeftijd en op welke basisschool zitten hij/zij?

Voornaam Leeftijd Basisschool / peuterspeelzaal

 

 Welke taal wordt er thuis gesproken? *

Heeft moeder een inburgeringscursus gevolgd? ja     nee
Heeft vader een inburgeringscursus gevolgd? ja     nee
   
Door wie bent u doorverwezen?  JGZ - VVE indicatie
 Peuterspeelzaal / kinderopvang
 Basisschool
 Overig
 
Heeft u eerder deelgenomen aan?
(meerdere keuzes mogelijk)
 Instapje
 Minisamenspel
 Opstapje
 Opstap


Met deze inschrijving staat u op de wachtlijst voor Instapje, MiniSamenSpel of Opstap(je). Als er plaats is wordt u gebeld door één van de medewerkers voor een intakegesprek.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Voor- en vroegschoolse activiteiten, via vva@deschoor.nl.

  

 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl