Welzijn in wijk en stad > Voorbeelden van verbindingen vanuit het Initiatievenbureau

Chinese les - wijkteam-IB-buurtcentrum
Via het wijkteam heb ik een mail ontvangen dat een meneer graag Chinese les zou willen geven. Deze persoon heb ik in contact gebracht met Joke van het Forum. Middels een persbericht, poster in het buurtcentrum en een oproep op Facebook heeft hij nu voldoende mensen om de cursus te starten. Hij doet dit als bewonersinitiatief.

VLA-Amnesty - IB-collega’s-scholen
Projecten voor alle buurtcentra zet het IB ook door naar de jongerenwerkers en soms ook de kindercoördinatoren met de vraag of zij er ook iets mee kunnen. De jongerenwerkers Suleika en Annemarie zetten vervolgens deze activiteiten ook weer door naar de scholen waar zij contact mee hebben. Zo heeft de inzamelingsactie voor de vla naast alle buurtcentra, jongerencentra ook plaatsgevonden op een aantal basisscholen.

Amnesty International gaat in december lopen maar ook daar is de vraag via de jongerencentra neergelegd bij de scholen of ze willen meedoen aan de speciale kinder- editie van deze Schrijfmarathon.

Vorig jaar hebben de jongerencentra ook meegeschreven met zelfs daarna zoveel enthousiasme van de jongeren dat ze er een les van Amnesty over wilde, er is toen een gastdocent geweest bij Trapnotov.

Reumafonds
Een mooi voorbeeld is dat er regelmatig contact is met het reumafonds, afdeling Almere. Eigenlijk voor een ruimte die ze dan willen hebben. Nu is er specifiek hulp gevraagd voor de vraag om een overzicht te geven wat er in welk buurtcentrum is wat zou kunnen aansluiten bij hun doelgroep.

Maar ook hebben we de link gelegd naar het ouderenwerk. De vrijwilligers van het Reumafonds willen eigen beweeg activiteiten opzetten voor hun leden. De Schoor heeft al heel veel, kunnen ze ergens aanhaken, kunnen ze samenwerken of samen nieuwe activiteiten opzetten. Mariette van het team ouderenwerk gaat dit samen met het Reumafonds oppakken en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Catering coöperatie
Het netwerk om dit uiteindelijk op te gaan zetten wordt steeds iets groter. Begonnen met buurtmoeders Amsterdam is ook contact gekomen met Cordaid die daadwerkelijk de coöperatie wil opstarten. Deelnemers zijn enthousiast maar willen hun inkomsten vanuit UWV of gemeente niet kwijt. Hiervoor is er contact met de gemeente en is het rond dat de coöperatie mag starten en dat de deelnemers vanuit de gemeente alle medewerking krijgen en hun uitkering behouden. Steeds een stapje verder dus. Cordaid-Gemeente-Vrouw en Wijzer-IB.

Voedsel Loket Almere
De samenwerking was er al maar hoe hou je deze succesvol? Inzamelingsbakken hadden geen effect meer. Nu is er gekozen voor jaarlijkse inzameling. Hiervoor is naast de buurtcentra contact gezocht met de jongerenwerkers waardoor de actie alsnog redelijk succesvol is verlopen. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een aantal scholen aan mee deden, de leerlingen hebben veel opgehaald.

Naast deze actie hebben we een reizende zuil om Douwe Egberts punten in te zamelen. Doordat de actie in ieder centrum relatief kort is blijft het leuk voor bewoners en vrijwilligers en zijn de eerste resultaten zeer succesvol.

Daarnaast zijn er nu verbindingen gelegd tussen VLA en Cordaid om te kijken of de moestuin in Poort middels een coöperatie zou kunnen starten

Het IB heeft steeds meer samenwerking met de andere afdelingen
Het IB is ondersteunend aan de buurtcentra echter bij steeds meer projecten zijn er ook andere afdelingen geïnteresseerd. 

  • Zo is de schrijfmarathon van Amnesty International toendertijd ook opgepakt door de jongerenwerkers van Trapnotov
  • Is het Kinderzwerfboek opgepakt door o.a. kinderwerker Andrea Moll en Jeugdland Stad
  • Actie voor de VLA gaat Place2B ook mee helpen
  • Heeft Mooi Zo Goed Zo een 1e MZGZ café opgezet waar IB ook was en er goede nieuwe contacten zijn opgedaan

 

IB – seniorendag – koor jong van hart
Bij het Initiatievenbureau is via twitter een vraag binnengekomen of we een koor wisten wat kostenloos wilde komen optreden tijdens de seniorendag in Filmwijkcentrum.  Ik heb het koor Jong van Hart benaderd, een koor vanuit buurtcentrum de Meenten & Grienden. Dit koor is op zoek naar nieuwe leden. Dus hoe mooi om ze in contact te brengen met de doelgroep tijdens de seniorendag.

Ze hebben aan gegeven dat ze graag willen optreden en dat ook kosteloos gaan verzorgen.

IB-Cordaid-vla
Met Cordaid is contact om coöperaties op te zetten. Tijdens een brainstorm sessie met Jitske van de vla gaf ze aan druk bezig te zijn met moestuinen maar dat dat allemaal wel lastig is. Toen heb ik geopperd om te kijken of ze er geen coöperatie van kunnen maken op deze manier kan ze het wellicht wel van de grond krijgen en kan eea van de verbouwde biologische groenten ook verkocht worden. Net wat de vla graag zou willen. Ik heb Cordaid benadert en de dames in contact gebracht. Ondertussen is het IB er tussen uitgegaan maar ze zijn druk aan het kijken hoe ze het van de grond kunnen krijgen. 

 

Leger des Heils – Wijkteam Waterwijk
Bij het Initiatievenbureau is een verzoek neergelegd door een medewerker van het Leger des Heils dat hij een bewoner heeft die (gratis) computerlessen wil volgen. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd en komt er niet uit met de gemeente en andere instanties. Ik heb hem in contact gebracht met Kees Groenestein die bezig was met low budget computerlessen op te zetten.

Eerste les is inmiddels gevolgd door de ‘klant’ van het Leger des Heils. 

Cordaid – Carpet of Life - Vrouw & Wijzer
Door het contact met Cordaid is het Initiatievenbureau in contact gekomen met Carpet of life wat een start mooi samenwerkingsverband heeft opgeleverd.

Cordaid heeft een 3-tal projecten uitgewerkt. Het Initiatievenbureau was hier enthousiast over en heeft de hulp en expertise van Vrouw & Wijzer ingeroepen. Uit deze samenwerking is onlangs een 1e informatie ochtend ontstaan waar Cordaid, Carpet of Life de projecten hebben uitgelegd, Vrouw & Wijzer de doelgroep heeft benaderd en het Initiatievenbureau de spil in het web is.

We hopen over een aantal maanden verder te zijn met de uitwerking van de projecten en dat ze uitgevoerd kunnen gaan worden.

Wijkteam Buiten Oost – De Participatiefabriek - Initiatievenbureau
Wijkteam Buiten Oost heeft een vraag bij het Initiatievenbureau neergelegd om wekelijks een spreekuur te organiseren in een buurtcentrum waar werkzoekenden terecht kunnen voor cv check, zoeken naar vacatures en uitleg krijgen over hoe je een sollicitatiebrief schrijft.

Via diverse wegen getracht maar nu neergelegd bij De ParticipatieFabriek. Met z’n 3-en een afspraak gehad en zij gaan kijken of zij er een project van kunnen maken. Initiatievenbureau heeft bemiddeld en gaat er nu tussenuit.

Mooie 3-hoek verbinding
Initiatievenbureau heeft contact met Growing Green Cities van de gemeente Almere en heeft onlangs met Cordaid gesproken die een nieuw energieproject wil gaan opzetten.

Cordaid verbonden met Growing Green Cities met de hoop dat zij samen het energie project van de grond kunnen krijgen en dan proberen we als De Schoor weer aan te haken met bijvoorbeeld PF die dan wellicht mensen heeft in de uitvoerende rol. 

Het Intitiatievenbureau heeft contact gehad met Speak II Unite en dit heeft geresulteerd in:
Jonge ambitieuze man die samen met een aantal anderen in een groep zit van Speak II Unite. Leren van elkaar, motiveren.
Ze geven ondertussen kosteloos workshops in buurtcentrum Parkwijk
Daarnaast heb ik ze in contact gebracht met Daniella Lanzaat van Learn2Work. Juist een doelgroep die dit goed kan gebruiken, leren van elkaar, motiveren en laten zien dat je het kan.
Ze gaan samen een samenwerking opzetten

Het Initiatievenbureau heeft contact gehad over Bemoedingstraining en dit heeft geresulteerd in:
Dame die zeer geïnteresseerd is in de mede mens en  iedereen graag een stukje positiviteit meegeeft. Ze wil graag workshops opzetten in de buurtcentra om mensen bewust te maken dat er ook veel positiviteit is. Als je zelf op deze manier in het leven staat kan je dat ok doorgeven aan je kinderen heeft ze zelf ervaren.
Daarnaast vind ze dat veel buurtbewoners positiever over elkaar kunnen denken. Hiermee zou ze wel iets willen. In overleg met Elien heb ik haar in contact gebracht met het wijkteam van Tussen de Vaarten. Ook daar was veel enthousiasme en willen ze graag samen een avond opzetten voor de buurtbewoners. Als dit succesvol is gaan we kijken om het verder uit te rollen naar andere wijken.

Het Initiatievenbureau heeft contact gehad met de Stichting Broodje Hagelslag en dit heeft geresulteerd in:
Alhoewel er voor deze stichting nog niets concreets is heb je soms verhalen en zulke enthousiaste mensen dat je wil dat het gaat slagen. Dame heeft een stichting opgezet die voor jongeren (18-24 jaar) een horeca gelegenheid wil starten om ze nieuwe kansen te geven. Niet in een bepaald termijn maar ze kunnen blijven totdat voor hun het traject klaar is.
Ja inderdaad een grote connectie met Learn2Work dus ook daar een link gebracht om ze met elkaar in contact te brengen. Ja en verder met een iets veranderde mogelijkheid binnen buurtcentrum de Cartoon met Ron van Dijk en Broodje Halgelslag om de tafel gezeten. En ook Ron was het er mee eens deze dame gun je iets, dit project moet slagen.
Dus vervolg traject nu samen met Cartoon, Kwintes om te kijken of en zo ja welke mogelijkheid er kan zijn voor haar om te starten in het buurtrestaurant van de Cartoon.


Het Initiatievenbureau heeft contact gehad met Stichting de Zonnebloem en dit heeft geresulteerd in:
Een succesvolle koffie middag van de Zonnebloem is er iedere week in buurtcentrum de Cobra. Na contact te hebben gezocht met het bestuur heb ik de contactpersonen gekregen van de verschillende stadsdelen in Almere. Hierdoor is het koffie drinken ook opgepakt in andere wijken. Ondertussen zijn er hierdoor ook succesvolle koffie ochtenden of middagen in buurtcentrum de Wieken, Filmwijkcentrum en vanaf januari 2016 ook in buurtcentrum Corrosia.


Het Initiatievenbureau heeft contact gehad met Masterpeace en dit heeft geresulteerd in:
Masterpeace, een enthousiaste student die heel ambitieus was om de jaarlijkse dag van de vrede in Almere op de kaart te gaan zetten. Ik heb haar in contact gebracht met Romeo en samen hebben zij op de dag van de vrede in Almere Stad een flashmob gehouden. Dit evenement zal jaarlijks terugkomen en naar verwachting langzaam aan groeien naar iets groters.


Het Initiatievenbureau heeft contact gehad met het Nationaal Ouderen Fonds en dit heeft geresulteerd in:
Na een aantal gesprekken te hebben gehad met het Nationaal Ouderen Fonds werd ik benaderd voor de Nationale Ouderen dag. Die dag worden er wensen vervuld voor ouderen. In Almere hadden ze nog geen contactpersoon en ze wilden het ook hier graag starten. Samen met de vrijwilliger van het Nationaal Ouderen Fonds hebben we gekeken wat we nodig zouden hebben om dit op te zetten. Het is doorgezet naar Mariette Alberda en zij heeft ervoor gezorgd dat deze dag ook in Almere kon plaatsvinden.


Het Initiatievenburea heeft contact gehad met het Nationaal Kinderzwerfboek en dit heeft geresulteerd in:
Na een algemene oproep via Linkedin ben ik in contact gekomen met het Kinderzwerfboek. Kinderzwerfboek zoekt locaties om boeken stations te starten. Kinderen kunnen deze boeken meenemen, lezen en weer laten zwerven. Maar boeken doneren kan natuurlijk ook.
Ondertussen hebben we zo’n 9 buurtcentra die een kinderzwerfboek station hebben en Jeugdland Stad. Daarnaast zie je door de publiciteit die het ib eraan heeft gegeven via de lokale kranten dat er nu ook andere locaties in Almere een zwerfboek station starten, zoals bij de Kringloop.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl