Algemeen > Weblog: Brede School & dagarrangementen voor jongeren

De moeder van Charissa, Antoine en Julio is zwakbegaafd. Ze weet niet goed hoe ze voor haar kinderen moet zorgen of hoe ze met hen moet spelen. Hun vader weet ook niet precies hoe hij het allemaal moet doen. De twee jongetjes en hun oudere zus komen al vanaf dat zij heel klein zijn bij de brede school van Stedenwijk. Na een aantal jaren heeft hun moeder problemen en dreigen de kinderen uit huis te worden geplaatst…


“10 jaar geleden zijn we in Almere begonnen met de Brede School en ruim 6 jaar geleden met de dagarrangementen”, vertelt Els Spraakman van De Schoor. “In die jaren hebben we heel veel meegemaakt. Veel kinderen komen hier voor en na school, omdat zij thuis alleen zijn of vooral op straat spelen. Ook worden kinderen door de school en/of  via het zorgteam naar ons verwezen. Gemiddeld hebben we 50 kinderen per dag. In het kader van de brede school kunnen kinderen hier voordat hun school begint al terecht. Ze ontbijten hier, we brengen ze naar school en  na school halen we hen weer op. Na school doen we allerlei activiteiten, knutselen, spelletjes, kookles, soms een  film kijken, maar ook allerlei sportieve activiteiten buiten op de playground. Kinderen kunnen hier de hele dag terecht, maar ze kunnen hier ook alleen meedoen met activiteiten na school. Zij gaan dan eerst naar huis en komen later terug. Alle kinderen uit de wijk kunnen hier terecht. Voor velen zijn we niet een tweede thuis, maar zelfs een eerste thuis. We vangen de kinderen op en begeleiden hen op een positieve manier, zodat we hen besef van bepaalde normen en waarden meegeven. We proberen een patroon te doorbreken dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven en hopen dat de kinderen een andere keus zullen maken. We staan voortdurend in contact met school en zorgteam. Zo kunnen we altijd snel schakelen en overleggen wanneer een situatie dat vraagt. Ook kunnen we zo onze werkwijze goed laten aansluiten op de werkwijze van de scholen waarmee we samenwerken. We bieden de kinderen een veilige en geborgen omgeving.


Charissa, Antoine en Julio kwamen hier elke dag. Door haar geestelijke gesteldheid kon hun moeder niet echt goed voor hen zorgen. We hebben het gezin veel begeleid en gesteund en de kinderen opgevoed. We hebben de moeder geleerd hoe ze met de kinderen moest spelen. Ik weet nog die keer dat we winterschoenen voor ze hebben gekocht bij de Bristol en deze aan de kinderen hebben gegeven met een smoes dat we ze in de kast hadden gevonden… De vader had het ook moeilijk met de opvoeding van zijn kinderen omdat hij niet wist wat hij ermee aan moest. Hij is veel met ons komen praten en we hebben hem veel geleerd en hem begeleid. Het was een gezin waar iedereen bij meeleefde. De kinderen moesten uiteindelijk toch uit huis geplaatst worden en ik heb toen veel overleg gevoerd met Bureau Jeugdzorg. Charissa, Antoine en Julio wonen nu bij hun vader en hun moeder woont in een centrum waar ze wordt begeleid. 


Els Spraakman, teamleider kindwerk, De Schoor© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl