Vrijwilligers > Vertrouwenspersoon

Wij hechten waarde aan een veilige en plezierige werkomgeving, ook voor onze vrijwilligers. 

Als u te maken heeft gekregen met ongewenst gedrag, kunt u voor hulp en opvang terecht bij uw contactpersoon. Als daar aanleiding toe is, kunt u terecht bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

U kunt de contactgegevens van de vertrouwenspersoon opvragen bij ons secretariaat: info@deschoor.nl

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl