Algemeen > Weblog: VVE Thuis: spelen en leren thuis en op de speelzaal

Safaa komt uit Egypte, is moeder van 5 kinderen en heeft met al haar kinderen diverse taalprojecten bij De Schoor gevolgd. Ondanks dat de oudere kinderen goed Nederlands spreken, heeft haar jongste zoontje toch een taalachterstand. Daarom komt ze bij het VVE-Thuisprogramma…

Louise  Ezzafzafi vertelt: “Het VVE-Thuisprogramma is voor moeder en kind. Het gaat er hier om dat ouders van kinderen die 4 dagdelen op de peuterspeelzaal zitten handvatten krijgen om ook thuis met hun kinderen te oefenen. De onderwerpen die we behandelen, sluiten aan bij het onderwerp dat op dat moment ook in de peuterspeelzaal wordt behandeld, zodat de kinderen thuis hetzelfde onderwerp oefenen. Bij VVE Thuis leren ouders welke activiteiten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij de juiste vaardigheden kunnen aanleren voordat ze naar de basisschool gaan. We doen samen rollenspellen en geven de ouders tips en adviezen over hoe zij met hun kinderen kunnen spelen en oefenen. Het is ook heel belangrijk dat de ouders zien en herkennen wanneer een kind ergens aan toe is, of wanneer een kind iets wel of niet wil. Wat doe je als een kind echt niet wil lezen of rekenen? Zet je dan door of ga je iets anders doen? Denk je dat een kind iets leert op het moment dat jij doorzet terwijl het niet wil? Dat zijn onder andere onderwerpen en vragen die aan de orde komen. Sommige mensen beseffen niet hoe belangrijk het is dat een kind dingen samen met bijvoorbeeld zijn of haar moeder doet. De moeder is vertrouwd, daar leren kinderen het meest van. Dat geven wij de ouders hier mee. Het leuke is dat er ook onderling vriendschappen ontstaan. Moeders die met de kinderen samen gaan zwemmen bijvoorbeeld. Je ziet ook dat de moeders geleidelijk naar elkaar toe groeien en steeds opener worden. Dan kunnen we ook andere onderwerpen, op het gebied van opvoeding bijvoorbeeld, aan de orde brengen. 

Safaa is nu een aantal keren hier bij de bijeenkomsten geweest. Zij heeft 5 kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar. Haar jongste zoontje heeft een taalachterstand en daarom komt Safaa  bij de VVE Thuis. Ze geeft aan dat de bijeenkomsten van VVE Thuis haar ervan bewust hebben gemaakt dat zij meer 1-op-1 aandacht aan haar jongste kind moet schenken. Nu weet zij ook welke woorden passen bij de leeftijd van het kind. De oudere kinderen vragen vaak veel aandacht en dan lukt het niet altijd om met haar jongste te spelen, maar ze weet nu dat ze daar gewoon tijd voor moet maken. Safaa merkt dat haar zoontje de oefeningen die zij thuis doen erg leuk vindt. Ze beseft ook dat zij meer moet praten met haar zoontje, dat ze meer dingen bewust moet benoemen en aanwijzen, uitleg geven over dingen. De taal als het ware uit hem moet trekken. “

Louise Ezzafzafi, pedagogisch medewerker© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl