Algemeen > Weblog: de Gedachtenkamer

Meneer Adrie is 65 jaar, heeft last van vergeetachtigheid. Hij heeft beginnende dementie en kan hiermee eigenlijk nergens terecht. Hij heeft allerlei vragen en angsten en zoekt steun bij anderen die in een vergelijkbare situatie zitten, in de gedachtenkamer…

Ibrahim Karayavuz vertelt: “De Gedachtenkamer is ontstaan omdat de wetgeving met betrekking tot de AWBZ en WMO drastisch gaat veranderen. Dat speelt vanaf 2015 voor mensen die nu nog gebruik kunnen maken van begeleiding en hulp. Zij kunnen dan geen aanspraak meer maken op deze begeleiding en zullen zelf in hun omgeving voor een alternatief moeten zorgen. De Gedachtenkamer is er voor kwetsbare ouderen die eenzaam zijn, mensen die cognitieve stoornissen en beginnende tekenen van dementie vertonen. Zij en hun mantelzorgers kunnen in de Gedachtenkamer terecht met hun vragen en angsten en vinden steun bij andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Wij bieden deze mensen een huiskamer waar zij anderen kunnen ontmoeten en waar zij zich thuis en geborgen voelen. Wie kan hier terecht? Mensen die cognitieve stoornissen vertonen en graag ervaringen met andere mensen willen uitwisselen, steun zoeken bij anderen, vragen willen stellen en hun angsten willen delen. Wij bieden een plek om een praatje te maken, om samen iets te ondernemen. We verwachten  van de mensen die hier komen dat zij zelf actief zijn: koffie zetten, activiteiten bedenken en plannen. Er zijn altijd enthousiaste vrijwilligers aanwezig die komen helpen, maar we gaan vooral uit van eigen initiatief en inzet. We willen graag dat mensen actief zijn, zelf dingen ondernemen en bedenken.
Wanneer mensen vergeetachtig worden, zich kwetsbaar voelen en de eerste tekenen van dementie vertonen, is dit vaak heel moeilijk te accepteren en mee om te gaan. Wij bieden een veilige omgeving met activeringsspelletjes en geheugentraining, en allerlei informatie en tips. Regelmatig organiseren we themabijeenkomsten en workshops over diverse onderwerpen waar zij mee te maken krijgen. De Gedachtenkamer vormt een aanvullende schakel in de zorg rond de mensen. We hebben intensief contact met de wijkverpleegkundige en de persoonlijk begeleider. Het doel is dat mensen zich blij en gewaardeerd voelen en gelukkig zijn. Ik ben van mening dat sociaal geluk bijdraagt aan het uitstel van latere zorg. Als je dat voor een aantal mensen kunt realiseren, is de Gedachtenkamer een succes.“

Ibrahim Karayavuz, sociaal cultureel werker De Schoor
 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl