Algemeen > Weblog: Gebiedsgericht werken

“In de Molenbuurt wonen veel verschillende mensen van diverse leeftijden en inkomensgroepen. De Schoor ontplooit en ondersteunt er allerlei activiteiten, van kinderopvang tot de buurtmaaltijd. Wij willen de mensen graag activiteiten bieden en met hen dingen mogelijk maken waar behoefte aan is. Maar dan moeten we wel weten wat de bewoners van de wijk willen en is het nodig dat we van elkaar, als collega’s, weten wat we doen. Op die manier kunnen we samenwerken en mensen in de wijk aan elkaar koppelen, verbanden tot stand brengen en mooie dingen doen…"


Vorig jaar hebben de Schoorcollega’s  in Molenbuurt een buurtfeest georganiseerd. Een feest waar voor iedereen wat te doen was. Van kinderactiviteiten, jongerenpodium tot een buurtbingo. Veertig vrijwilligers uit de buurt hebben geholpen met de organisatie en het was een enorm succes. Het is ontzettend leuk om te zien wat er voortkomt uit zo’n feest. Tijdens het buurtfeest zijn allerlei mensen met elkaar in contact gekomen en zijn erg leuke initiatieven ontstaan. De bingo was bijvoorbeeld zo gezellig en leuk dat de buurtbewoners deze graag regelmatig samen wilden voortzetten. Nou, zij komen dan bij ons met de vraag of ze daar iets mee kunnen. En dat kan. We kijken samen hoe we dit kunnen organiseren. Tijdens het buurtfeest zijn bijvoorbeeld ook medewerkers van Jeugdland Buiten aanwezig, mensen van het kinderwerk, zij praten weer met de ouders over bijvoorbeeld opvoeding. Zo leggen we verbindingen. Collega’s onderling, van o.a. de peuterspeelzaal, kinderwerk, Jeugdland Buiten, Taal in de Wijk, het Integraal Netwerk, jongerenwerk en opbouwwerk, weten elkaar te vinden. Samen bundelen we onze kennis en kunde voor de wijk.


Een recent project is “Wensjes voor kleine mensjes”. Een buurtbewoonster klopte aan bij de beheerder van De Wieken. Zij wilde iets doen voor gezinnen met jonge kinderen die niet zoveel geld hebben en ze organiseert nu regelmatig een rommelmarkt waar speelgoed en kinderkleding gratis worden aangeboden. Ook wilde een jonge moeder graag een praatochtend beginnen voor ouders met jonge kinderen. Andrea Moll, de kinderopbouwwerker kon dit  ondersteunen en zowel voor de kinderen iets betekenen als met de ouders in gesprek gaan over diverse onderwerpen die in de opvoeding naar voren komen. Bovendien kunnen de ouders tijdens deze multiculti-ochtend met elkaar praten over allerlei onderwerpen die hen bezig houden. Wij bieden de mensen de mogelijkheid en we begeleiden hen, maar zij organiseren het zelf. Hoe snel iets van de grond komt hangt dan ook af van de inzet van de buurtbewoners. Wat heel fijn is van deze manier van werken is dat de mensen één aanspreekpunt hebben bij De Schoor. Zij praten met hun contactpersoon en hij of zij neemt het weer door met zijn of haar collega. Dat werkt heel prettig en is bovendien efficiënt. We zijn permanent aanwezig in de wijk en leggen  verbindingen tussen allerlei verschillende groepen mensen. We proberen te kijken door de ogen van de bewoners en samen dingen te realiseren waar zij behoefte aan hebben. ”


Theo Kruisinga, opbouwwerker, De Schoor© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl