Algemeen > Weblog: Maatwerk

Kwetsbare mensen hebben niet vanzelfsprekend een plek in het maatschappelijk verkeer. Het gevolg hiervan is dat zij makkelijk vereenzamen en geïsoleerd raken. Deze mensen moeten zichtbaar worden voor anderen en een plek vinden waar zij mee kunnen doen, zich kunnen uiten en zichzelf kunnen zijn. Kortom waar zij onderdeel kunnen worden van een sociaal netwerk…


Lida Dijkman: “We ondernemen ontzettend veel activiteiten en ondersteunen initiatieven. Daarin werken we intensief samen met bijvoorbeeld Triade. Voor mensen met een verstandelijke handicap is het niet altijd makkelijk om hun plek in de maatschappij te vinden of zelfs te veroveren. Wij zetten ons in om deze mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan reguliere activiteiten. Zodat ze in beeld komen en mensen hen leren kennen en gaan accepteren. Je merkt dat men daar helemaal niet aan gewend is. Wij proberen hen te betrekken bij allerlei activiteiten, manifestaties enz. Ze bakken taarten en doen klusjes. De mensen van Maatwerk helpen ook Almeerders om elkaar te vinden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van vernieuwende activiteiten, het vinden van vrijwilligerswerk, het stimuleren van vriendschappen, maatjescontacten en burendiensten.


Gert Fluit, sociaal cultureel werker van De Schoor vertelt: “Vriendenkringen zijn ook een onderdeel van Maatwerk. In een vriendenkring zitten mensen met interesse voor een bepaald onderwerp of activiteit. Zo zijn er groepen die regelmatig met elkaar afspreken om naar de markt te gaan of een wandeling te maken. Het kan ook zijn dat men met elkaar gewoon wil praten over een bepaald onderwerp. Een van die vriendenkringen is de computerclub van het Wierdendok. Zij komen elke woensdag bij elkaar en doen van alles wat te maken heeft met computers, maar ook de kleine en grote dagelijkse dingen worden uitgebreid besproken. Suzanna is de vrijwilliger die iedere woensdagochtend alle computers klaarzet en de leden van de club ontvangt. Als iedereen binnen is en als de gebeurtenissen van de afgelopen week zijn besproken, worden de computers aangezet en gaat iedereen zoeken op internet naar informatie die zij interessant vinden. De een leest de krant, de ander zoekt op de website van de gemeente naar informatie en natuurlijk wordt er ook op de social media sites gekeken. Net zo belangrijk als het computeren is natuurlijk ook het koffiedrinken. De gastvrouw van het Wierdendok heeft er altijd wel een lekker koekje bij…


Lida Dijkman, teamleider Maatschappelijke Participatie en Gert Fluit, sociaal cultureel werker De Schoor

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl