Algemeen > Weblog: Op Jeugdland kan veel!

Sem, 9 jaar en Lincy 10 jaar komen regelmatig op jeugdland. Sem was teruggetrokken, vond niet veel aansluiting bij de kinderen in zijn klas en had niet veel vriendjes. Lincy was rebels, had vaak ruzie en haalde vaak kattenkwaad uit. Op jeugdland vonden zij elkaar…

Fred van der Pool en Laura van Hemert van De Schoor zijn erg enthousiast over “hun” jeugdlanden in Haven, Buiten en Stad. “Jeugdland is een kinderbouwspeelplaats. Hier kunnen kinderen hun speelomgeving zelf inrichten. Ze kunnen hutten bouwen, koken, knutselen, spelletjes doen, dieren verzorgen, enz. Ze leren hier hoe fijn buiten spelen is, ze spelen samen en geven uiting aan hun eigen creatieve ideeën. Jeugdland is voor kinderen heel spannend. Ze voelen zich vrij omdat er heel veel kan, maar het is toch veilig omdat er altijd iemand is waar ze terecht kunnen. Er is natuurlijk ook ruimte voor ondeugend gedrag, maar daar zijn, net als thuis, wel consequenties aan verbonden. Op jeugdland leren de kinderen in oplossingen te denken. We werken met het materiaal dat beschikbaar is en wanneer dat niet past bij je ontwerp, dan moet je een andere oplossing zoeken. Jeugdland bestaat al heel lang en dat merk je ook. Ouders die vroeger zelf naar jeugdland gingen, komen hier nu met hun kinderen en helpen bouwen. Een heel mooi voorbeeld is een gezin waarvan de ouders zijn gescheiden en weer opnieuw zijn getrouwd. De kinderen uit de twee “nieuwe” gezinnen komen allemaal hier op jeugdland en dan zie je ze samen met hun kinderen aan een hut bouwen. De kinderen genieten daar echt van, dat vind ik geweldig om te zien”, aldus Fred.


“Toen Sem en Lincy hier kwamen, waren het eigenlijk elkaars tegenpolen. Sem was teruggetrokken, had niet veel vriendjes en vond het moeilijk om aansluiting te vinden bij de groep. Lincy was luidruchtig, zocht de confrontatie en als er ergens ruzie was, kon je er vanuit gaan dat zij erbij betrokken was. Hun gedrag was duidelijk afwijkend. We hebben gesprekken gevoerd met de ouders aan de hand van onze observaties. Omdat ze dezelfde problemen ook op school hadden, zijn de kinderen naar speciaal onderwijs gegaan. Sem bleek hoogbegaafd en ging naar de NEO-afdeling van de Columbusschool en Lincy ging naar de Klimop, speciaal onderwijs Almere. Vanaf dat moment ging het een stuk beter met zowel Sem als Lincy. Vooral Lincy is veel rustiger geworden. Ze hebben nu zelfs samen een hut. Ze helpen veel mee bij activiteiten en komen steeds vaker.“


Een ander voorbeeld is Bart. Bart is 8 jaar, zit op het speciaal onderwijs, is in zichzelf gekeerd en maakt moeilijk vriendjes. Bart is nu een aantal keer op jeugdland geweest en vanaf het begin gaat het heel goed. Het leuke is dat kinderen elkaar gewoon helpen. Kinderen kunnen zichzelf zijn en vinden altijd wel aansluiting bij andere kinderen. Zo ook Bart. Zijn moeder heeft een zaag, hamer en spijkers voor hem gekocht en op de dagen dat Bart niet naar jeugdland gaat, is hij achter het huis in de tuin bezig met dingen bouwen in plaats van tv kijken of computeren”. 


Fred van der Pool, beheerder en Laura van Hemert, kinderwerker bij De Schoor© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl