Welzijn in wijk en stad > Mooi Zo Goed Zo

Internet: www.mooizogoedzo.nl

Mooi Zo Goed Zo is dé sociale makelaar in Almere. Een sociaal makelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar. We ondersteunen vragen vanuit non-profit organisaties en bewonersgroepen, die bijdragen aan leefbaarheid in Almere. Het Almeerse bedrijfsleven draagt hierin bij door kennis, materiaal of mankracht aan te bieden.


Een aantal voorbeeldprojecten

  • Maken van de omheining van de skelterbaan op Jeugdland Almere Buiten
  • Een notaris die kosteloos een stichtingsakte passeert
  • Een bedrijf zet zich met 60 mensen in huisjes van licht verstandelijk gehandicapte moeders bewoonbaar te maken
  • Bewoners fleuren rotonden in hun wijk op door bloembollen te planten


Draagt u een steentje bij aan een mooier, gezelliger, socialer Almere? U kunt het verschil maken in Almere door uw vraag of aanbod kenbaar te maken bij Mooi Zo Goed Zo. U kunt uw vraag of aanbod indienen via de website.

Wij ondersteunen alleen vragen als deze voldoen aan de criteria voor non-profit organisaties of bewonersgroepen. U kunt zelf op de website onder ‘vraag en aanbod’ kijken of er een vraag is waar u een aanbod op wilt doen.

Mooi Zo Goed Zo werkt samen met vele bedrijven, non-profit organisaties, bewonerscommissies en gemeentelijke afdelingen. Door het brede netwerk kunnen we vaak snel matches maken. We weten wie we kunnen benaderen met bepaalde vragen. Ook als het gaat om doorverwijzen naar de juiste instantie of afdeling binnen de gemeen.

Mooi Zo Goed Zo

Kees Groenestein 06 21546443 kgroenestein@deschoor.nl
Patricia Werkman 0652420103 pwerkman@deschoor.nl
Claudia de Joode 0658719295 cdejoode@deschoor.nl
 

Algemene mail; almere@mooizogoedzo.nl  
telefoon 036- 52 78 500


 

 

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl