Algemeen > Klachtenregeling

Welzijnswerk is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Dat kan leiden tot onvrede en soms tot klachten.

Wanneer u als deelnemer, bezoeker of vrijwilliger een klacht wil indienen over ons werk, dan kan dat via het digitaal klachtenformulier of door de onderstaande klachtenfolder te downloaden (versie januari 2015).

Het klachtenreglement kunt u hier eveneens downloaden.

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl