Welzijn in wijk en stad > Bemiddelingsgesprek

Heeft u alles geprobeerd, maar komt een constructief gesprek nog steeds niet op gang? Dan kan een bemiddelingsgesprek helpen.

Samen een oplossing zoeken
Na melding bij de coördinator komen twee vrijwillige bemiddelaars bij u thuis om uw kant van het verhaal te horen. Zo snel mogelijk daarna bellen zij aan bij uw buren om te vragen of zij bereid zijn samen met u naar een oplossing te zoeken.
Als uw buren dit willen, ontmoet u elkaar op een later tijdstip op 'neutraal' terrein – meestal een buurthuis – om met elkaar een gezamenlijke oplossing te bedenken.

De bemiddelaars leiden dit gesprek op een neutrale manier. Zij kiezen nooit partij.

De spelregels:

  • U treedt elkaar met respect tegemoet.
  • U bent beiden bereid om water bij de wijn te doen.
  • Er wordt niet gevloekt, geschreeuwd of gedreigd.
  • Wat besproken wordt, blijft aan tafel.
  • U houdt zich beiden aan de afspraken die in het gesprek zijn gemaakt.

Evaluatie
Een paar weken na het gesprek bellen de bemiddelaars zowel u als uw buren om te vragen hoe de situatie nu is. Als daar behoefte aan is, kan er nog een eindgesprek worden gevoerd.

Klik op de onderstaande items voor meer informatie:

Home Buurtbemiddeling

Burenruzie? Zo los je dat op!

Wat doet Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling en privacy

Vrijwillige Buurtbemiddelaar worden

Contact © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl