Algemeen > ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. De belastingsdienst heeft Stichting De Schoor aangewezen als een ANBI.

RSIN nummer stichting De Schoor:  008993117 

Stichting De Schoor volgt voor haar personeel de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Informatie over beloning Raad van Toezicht en directeur-bestuurder is terug te vinden in onze jaarlijkse Verantwoording.
 

Meer weten? Kijk op www.belastingdienst.nl© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl