Jongeren > Learn2Work: traject op maat voor jongeren

Learn2Work
is een leerwerkproject voor jongeren van 18 t/m 27 jaar die zijn uitgevallen op school, een uitkering hebben of een dagbesteding nodig hebben om in het dagritme te komen.

Doel is dat jongeren binnen 1 jaar goed voorbereid terugkeren naar school of uitstromen naar werk.

Waarom?
De jongeren volgen bij Learn2Work (maximaal) een jaar lang een dagbestedingsprogramma van vier dagen in de week die voor de helft bestaat uit theorie (Nederlands, Engels, rekenen, trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en coaching op houding, gedrag en werknemersvaardigheden) en voor de andere helft uit leren in de praktijk. Aan het eind van het jaar stromen zij uit naar school of werk.

Klik hier om rechtstreeks naar de website van Learn2Work te gaan.
                                                    
 Meer weten?

 Nieuwsbrieven Learn2Work
 
Sinds eind 2019 brengt Learn2Work een eigen
 nieuwsbrief uit. Via deze nieuwsbrief wil
 Learn2Work belanghebbenden informeren
 en persoonlijk contact met hen onderhouden.

 Klik hier om naar het archief van alle
 nieuwsbrieven
te gaan.

 Deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Klik hier!

   
 Ook is er een factsheet gemaakt over
 dit bijzondere project en de resultaten van
 Learn2Work. Lezen?  
 Klik dan hier:  
factsheet Learn2Work.

 
 Learn2Work
is mede mogelijk gemaakt door
 
het Europees Sociaal Fonds                         
       

 

 

       

 

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl