Algemeen > Omgaan met elkaar

De Schoor wil aan burgers en medewerkers een positieve, gezonde en veilige omgeving bieden. We verwachten van hen dat zij zich gedragen volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen en zich houden aan de bestaande wet- en regelgeving.

Zo mag u bijvoorbeeld van ons verwachten dat afspraak afspraak is en verwachten we dat ook van u. Deelname aan onze activiteiten gebeurt op eigen risico.

Zo zijn we als De Schoor niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of verloren eigendommen van klanten maar mag u wel verwachten dat we zorgvuldig omgaan met uw eigendommen.

Zo mag u verwachten dat wij zorgvuldig met uw privacy omgaan, zie ons privacyreglement.

Om duidelijkheid te bieden over de gewenste omgangsvormen en deze te bevorderen werken we in onze accommodaties met huisregels en vragen we afhankelijk van het soort werk aan bijvoorbeeld medewerkers en vrijwilligers vooraf om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Ongewenst gedrag vinden wij bij De Schoor niet acceptabel, niet van medewerkers en niet van burgers. Onder ongewenst gedrag verstaan we agressie, verbaal en fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, vandalisme en criminaliteit. Als u vindt dat ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden, horen we dit zeer graag van u.

U kunt dit bespreken met een medewerker van De Schoor of het melden via de klachtenregeling op deze website. Heeft u suggesties om de gewenste omgangsvormen te bevorderen dan horen we dit natuurlijk ook graag van u. U kunt mailen naar info@deschoor.nl

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl