Welzijn in wijk en stad > Taal in de Wijk

Tot en met 16 augustus hadden wij zomerstop bij Taal in de Wijk. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog wel aanmelden bij Taal in de Wijk en worden dan vanaf 17 augustus weer opgeroepen voor een intake. Aanmelden kan via bit.ly/taalindewijkalmere.


Wilt u oefenen met Nederlandse taal? Dan is Taal in de Wijk iets voor u!

Ervaren taalvrijwilligers zijn elke week in een aantal wijken van Almere om u te helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Het gaat om oefenen met lezen, schrijven en spreken.

De lessen zijn 1 keer per week en duren 1 tot 2 uur. De lessen worden gegeven in kleine groepen en op het niveau van de deelnemers.

Leskosten zijn:
€ 5,-- per maand voor 1 uur les in de week
€ 7,50 per maand voor 1,5 uur les in de week
€ 10,-- per maand  voor 2 uur les in de week

Wij hebben ook beperkt plek voor online taalles.

Aanmelden voor Taal in de Wijk
Aanmelden kan via taalindewijk@deschoor.nl of via 06 11 32 07 86.

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar uw taalniveau waarna u in een groep wordt geplaatst dat het beste bij uw taalniveau past. Het intakegesprek vindt online plaats.

Let op:
Vanwege het coronavirus en alle maatregelen waaraan wij ons moeten houden, kunnen wij helaas niet iedereen op korte termijn in een taalgroep plaatsen. U moet er rekening mee houden dat u langer op de wachtlijst staat.

Volg Taal in de Wijk op social media: © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl