Algemeen > Bestuur en toezicht

Directeur-bestuurder

Gerard Boekhoff is directeur-bestuurder van De Schoor en bereikbaar via gboekhoff@deschoor.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 2020 uit:

  • Christiaan Sleurink
  • Dineke Smit
  • Leo Euser (voorzitter)
  • Mireille Huizenga
  • Marcel Benard


Het verslag van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de Jaarrekening. Deze is te vinden in de rubriek Verantwoording.© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl