Links > Flevolandse sites

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland richt zich op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, sekse, religieuze overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd en (arbeids)handicap horen tot het werkterrein van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

http://www.bureaugelijkebehandeling.nl

Zorgnet Flevoland
Doorzoek de ruim 3000 documenten (boeken, rapporten, video's en leskisten) van het GGD DocumentatieCentrum over Gezondheid, Preventie, Ziekte en Zorg.

www.ggd-flevoland.nl

Provincie Flevoland
Met provinciaal beleid, weekagenda, persberichten, evenementen en tentoonstellingen.

www.flevoland.nl

CMO Flevoland
CMO Flevoland is het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit betekent dat wij werken aan maatschappelijke vraagstukken. CMO Flevoland staat voor kwaliteit in zorg en welzijn én voor bewustzijn van internationale samenwerking op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten. 

www.cmo-flevoland.nl© De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl