Welzijn in wijk en stad > Vraagformulier Mooi Zo Goed Zo

U bent zojuist doorverwezen naar de website van De Schoor. Hier kunt u met dit formulier uw vraag indienen voor Mooi Zo Goed Zo.

Wilt u meer weten over De Schoor dan kunt u links op deze pagina bij ‘maak uw keuze’ kijken. Deze linker kolom staat los van de informatie van dit formulier en verwijst slechts naar specifieke onderwerpen. 

 

Datum:
 
 
Titel vraag:  

 
Beschrijf precies wat uw vraag aan Mooi Zo Goed Zo is:  
 
Organisatie/bedrijfsnaam:
 
 
     De heer
 Mevrouw
 
Naam contactpersoon:
 
 
Adres:
 
 
Postcode:
 
 
Plaats:
 
 
Telefoon:
 
 
E-mailadres:
 
 
Uw website naam:
 
 
Uw website URL:
 
 
Doelgroep:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Kinderen
 Jongeren
 Ouderen
 Volwassenen
 Bewoners (intergenerationeel)
 Non profit kunst/cultuur
 Non profit sport
 Non profit welzijn
 Non profit zorg
 Overig
 
Soort klus/vraag:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Materiaal
 Kennis en/of advies
 Handen uit de mouwen binnen
 Handen uit de mouwen buiten
 Kunst en cultuur
 
Stadsdeel:
(kies wat het meest van
toepassing is)
   Almere Buiten
 Almere Haven
 Almere Hout
 Almere Poort
 Almere Stad
 Stedelijk
 Overig
 
Beschrijf de achtergrond van uw vraag:  
 
Beschrijf wat u precies aan materialen nodig heeft:  
 
Wat heeft u nodig op het gebied van kennis en/of advies?  
 
Geef een omschrijving van uw randvoorwaarden:  
 
Wanneer moet de klus uitgevoerd worden?
 
 
 
Moeten er kosten gemaakt worden om deze vraag te realiseren? Zo ja: welke kosten?
 
   Nee
 Ja, nl.
Heeft u contact met andere organisaties en/of instanties?    Nee
 Ja, welke? 
 
Mooi Zo Goed Zo en het bedrijfsleven leveren u gratis of tegen een gereduceerd tarief diensten en/of materialen. Wat is uw tegenprestatie?  
 
 Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Mooi Zo Goed Zo (maximaal 1x per maand)?  
 
    Mochten er relevante foto’s of documenten zijn dan kunt u deze mailen naar almere@mooizogoedzo.nl met als onderwerp de vermelding van de naam van de contactpersoon.
 
   

 © De Schoor, Welzijn in Almere | Haagbeukweg 153 | Postbus 1220 | 1300 BE Almere | Telefoon 036 - 52 78 500 | E-mail: info@deschoor.nl